Penerima Zakat Fitrah: Panduan Lengkap

zakat

Penerima Zakat Fitrah: Panduan Lengkap

lisa

Penerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat fitrah

Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga Tercinta

zakat

Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga Tercinta

lisa

Niat zakat fitrah untuk satu keluarga adalah ungkapan niat untuk menunaikan zakat fitrah bagi seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Misalnya, seorang ayah berniat mengeluarkan

Cek di Google News

Artikel Terbaru