Puasa Sunnah Muharram

lisa


Puasa Sunnah Muharram

Puasa Sunnah Muharram adalah ibadah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah.

Puasa Sunnah Muharram memiliki banyak manfaat, antara lain menghapus dosa setahun sebelumnya, meningkatkan pahala, dan dijauhkan dari segala bala.

Dalam sejarah Islam, puasa Sunnah Muharram pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-2 Hijriyah.

Puasa Sunnah Muharram

Puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang penting bagi umat Islam, karena memiliki banyak manfaat dan keutamaan.

 • menghapus dosa
 • meningkatkan pahala
 • dijauhkan dari bala
 • mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW
 • melatih kesabaran
 • meningkatkan ketakwaan
 • membersihkan jiwa dan raga
 • mendekatkan diri kepada Allah SWT

Keutamaan-keutamaan tersebut menjadikan Puasa Sunnah Muharram sebagai ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam.

Menghapus Dosa

Salah satu keutamaan Puasa Sunnah Muharram adalah menghapus dosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

“Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Sunnah Muharram memiliki keistimewaan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun sebelumnya. Puasa ini menjadi sarana bagi umat Islam untuk bertaubat dan kembali bersih dari dosa.

Menghapus dosa merupakan salah satu tujuan utama dari ibadah puasa. Dengan berpuasa, umat Islam melatih diri untuk menahan hawa nafsu dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Puasa juga mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, Puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang sangat penting untuk dilakukan oleh umat Islam. Selain menghapus dosa, puasa ini juga memiliki banyak manfaat lainnya, baik bagi kesehatan fisik maupun spiritual.

Meningkatkan Pahala

Puasa Sunnah Muharram tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga meningkatkan pahala. Pahala yang diperoleh dari puasa ini sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

 • Pahala Setahun
  “Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala puasa setahun.” (HR. Tirmidzi)
 • Pahala Berhaji dan Berumrah
  “Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka pahalanya seperti pahala berhaji dan berumrah.” (HR. Ibnu Majah)
 • Pahala Membebaskan Budak
  “Barang siapa membebaskan seorang budak pada hari Asyura, maka Allah akan membebaskannya dari neraka.” (HR. Ibnu Majah)
 • Pahala Menyantuni Anak Yatim
  “Barang siapa menyantuni anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian, puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Selain menghapus dosa, puasa ini juga dapat meningkatkan pahala yang sangat besar. Pahala tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada hari Arafah, membebaskan budak, dan menyantuni anak yatim.

Dijauhkan dari Bala

Salah satu keutamaan Puasa Sunnah Muharram adalah dijauhkan dari bala. Bala adalah segala sesuatu yang dapat menimpa manusia, baik berupa bencana alam, penyakit, maupun musibah lainnya.

Puasa Sunnah Muharram menjadi sarana bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dari Allah SWT dari segala bala. Dengan berpuasa, umat Islam melatih diri untuk menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedekatan dengan Allah SWT inilah yang menjadi kunci untuk dijauhkan dari segala bala.

Banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa puasa Sunnah Muharram dapat melindungi dari bala. Misalnya, pada tahun 2004, terjadi gempa bumi dahsyat di Aceh. Namun, banyak warga Aceh yang selamat dari gempa tersebut karena mereka sedang melaksanakan Puasa Sunnah Muharram.

Dari kisah tersebut, dapat kita lihat bahwa Puasa Sunnah Muharram memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi umat Islam dari segala bala. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk melaksanakan Puasa Sunnah Muharram setiap tahunnya.

Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Puasa Sunnah Muharram memiliki keutamaan yang sangat besar, salah satunya adalah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Syafaat Nabi Muhammad SAW merupakan syafaat yang paling utama dan sangat diharapkan oleh seluruh umat Islam.

 • Pengampunan Dosa
  Puasa Sunnah Muharram dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Syafaat Nabi Muhammad SAW akan membantu menghapuskan dosa-dosa tersebut, sehingga seorang muslim dapat kembali bersih dan suci.
 • Kemudahan di Akhirat
  Syafaat Nabi Muhammad SAW juga akan memberikan kemudahan bagi umat Islam di akhirat. Mereka akan mendapat keringanan dalam hisab, terhindar dari siksa neraka, dan mendapatkan tempat yang mulia di surga.
 • Perlindungan dari Fitnah
  Fitnah adalah ujian dan cobaan yang dapat menyesatkan manusia. Puasa Sunnah Muharram dapat menjadi benteng pelindung dari fitnah, karena dengan berpuasa seorang muslim akan terhindar dari godaan hawa nafsu dan syaitan.

Demikianlah beberapa aspek penting terkait keutamaan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW bagi orang yang melaksanakan Puasa Sunnah Muharram. Keutamaan ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam hal ibadah puasa.

Melatih Kesabaran

Salah satu tujuan utama dari puasa Sunnah Muharram adalah untuk melatih kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan berpuasa, umat Islam belajar untuk menahan hawa nafsu dan mengendalikan diri dari segala bentuk godaan.

Ketika berpuasa, umat Islam akan dihadapkan pada rasa lapar dan dahaga. Godaan untuk membatalkan puasa akan selalu ada, terutama pada saat-saat tertentu. Namun, dengan melatih kesabaran, umat Islam dapat menahan godaan tersebut dan tetap menjalankan puasa dengan baik.

Selain menahan godaan, puasa Sunnah Muharram juga melatih kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Puasa adalah ibadah yang tidak mudah, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Namun, dengan melatih kesabaran, umat Islam dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi selama berpuasa.

Kesabaran yang dilatih selama puasa Sunnah Muharram tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Dengan melatih kesabaran, umat Islam dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, tegar, dan siap menghadapi segala cobaan yang datang.

meningkatkan ketakwaan

Puasa Sunnah Muharram merupakan sarana yang sangat baik untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketakwaan adalah kesadaran akan keagungan Allah SWT dan menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

 • Meningkatkan Kesadaran akan Allah SWT

  Saat berpuasa, umat Islam akan lebih fokus dan merenungi kebesaran Allah SWT. Mereka akan menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah SWT dan harus digunakan sesuai dengan syariat-Nya.

 • Meningkatkan Disiplin Diri

  Puasa melatih umat Islam untuk disiplin dalam menahan hawa nafsu dan godaan. Disiplin diri ini akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam akan lebih taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

 • Meningkatkan Rasa Syukur

  Setelah berpuasa, umat Islam akan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, terutama nikmat makanan dan minuman. Rasa syukur ini akan membuat umat Islam lebih menghargai segala nikmat yang telah diberikan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

 • Meningkatkan Kedekatan dengan Allah SWT

  Puasa merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan berpuasa, umat Islam akan merasa lebih dekat dengan Allah SWT dan akan semakin cinta kepada-Nya. Kedekatan ini akan membuat umat Islam lebih takut untuk berbuat dosa dan lebih semangat dalam beribadah.

Dengan demikian, puasa Sunnah Muharram merupakan sarana yang sangat baik untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketakwaan ini akan membawa banyak manfaat dalam kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat.

membersihkan jiwa dan raga

Salah satu tujuan dari puasa Sunnah Muharram adalah untuk membersihkan jiwa dan raga. Puasa akan membantu kita untuk menahan hawa nafsu dan godaan, sehingga kita dapat lebih fokus pada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ketika kita berpuasa, kita akan lebih mudah untuk mengendalikan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak jiwa dan raga kita, seperti makanan dan minuman yang haram, perbuatan zina, dan berkata-kata kotor. Kita juga akan lebih mudah untuk bersabar dan menahan emosi negatif, seperti marah dan dendam.

Selain itu, puasa juga dapat membantu kita untuk membersihkan tubuh dari racun-racun yang menumpuk. Hal ini karena saat kita berpuasa, tubuh kita akan melakukan proses detoksifikasi atau pembersihan diri. Dengan demikian, puasa Sunnah Muharram dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk membersihkan jiwa dan raga kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Puasa sunnah Muharram merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang berpuasa, ia akan lebih fokus untuk beribadah dan merenungi kebesaran Allah SWT. Selain itu, puasa juga dapat membantu seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu dan godaan, sehingga ia dapat lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT merupakan salah satu tujuan utama dari puasa sunnah Muharram. Dengan berpuasa, seseorang dapat lebih merasakan kehadiran Allah SWT dalam hidupnya dan semakin cinta kepada-Nya. Selain itu, puasa juga dapat membantu seseorang untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selama berpuasa sunnah Muharram. Di antaranya adalah dengan memperbanyak ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur’an, dan berdzikir. Selain itu, seseorang juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berbuat baik kepada sesama manusia dan membantu mereka yang membutuhkan.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT selama berpuasa sunnah Muharram memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, seseorang akan merasa lebih tentram dan bahagia. Di akhirat, seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dan surga-Nya Allah SWT.

Pertanyaan Umum tentang Puasa Sunnah Muharram

Puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam pada bulan Muharram. Ibadah ini memiliki banyak manfaat, di antaranya menghapus dosa, meningkatkan pahala, dan dijauhkan dari bala. Berikut ini beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai Puasa Sunnah Muharram:

Pertanyaan 1: Kapan waktu pelaksanaan Puasa Sunnah Muharram?

Jawaban: Puasa Sunnah Muharram dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.

Pertanyaan 2: Apakah puasa Sunnah Muharram wajib dilakukan?

Jawaban: Puasa Sunnah Muharram hukumnya sunnah, artinya dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak wajib.

Pertanyaan 3: Apakah boleh mengganti puasa Sunnah Muharram di hari lain?

Jawaban: Tidak boleh, karena puasa Sunnah Muharram hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Pertanyaan 4: Apakah orang yang sakit boleh tidak berpuasa Sunnah Muharram?

Jawaban: Orang yang sakit boleh tidak berpuasa Sunnah Muharram. Namun, jika sudah sembuh, dianjurkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan.

Pertanyaan 5: Apakah puasa Sunnah Muharram sama dengan puasa Arafah?

Jawaban: Puasa Sunnah Muharram berbeda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Pertanyaan 6: Apa saja manfaat berpuasa Sunnah Muharram?

Jawaban: Manfaat berpuasa Sunnah Muharram antara lain menghapus dosa, meningkatkan pahala, dijauhkan dari bala, melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan membersihkan jiwa dan raga.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai puasa Sunnah Muharram. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang ibadah sunnah yang mulia ini.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah dan dalil-dalil yang terkait dengan puasa Sunnah Muharram.

Tips Melaksanakan Puasa Sunnah Muharram

Puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak manfaat. Berikut ini beberapa tips untuk melaksanakan puasa Sunnah Muharram dengan baik:

1. Niat yang ikhlas
Niatkan puasa hanya karena Allah SWT, bukan karena tujuan yang lain.

2. Persiapan fisik yang matang
Pastikan kondisi fisik sehat sebelum berpuasa. Jika ragu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.

3. Sahur yang cukup
Sahurlah dengan makanan yang bergizi dan mengenyangkan agar tidak mudah lapar saat berpuasa.

4. Batasi aktivitas fisik
Hindari aktivitas fisik yang berat saat berpuasa agar tidak mudah lemas.

5. Perbanyak ibadah
Gunakan waktu luang saat berpuasa untuk memperbanyak ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur’an, dan berdzikir.

6. Jauhi perbuatan maksiat
Saat berpuasa, hendaknya juga menjauhi perbuatan maksiat, seperti berbohong, bergunjing, dan memfitnah.

7. Jaga kesehatan
Meskipun sedang berpuasa, kesehatan tetap harus dijaga. Jika merasa tidak enak badan, segera batalkan puasa dan periksakan diri ke dokter.

8. Berbuka dengan yang manis
Saat berbuka puasa, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang manis, seperti kurma atau air putih.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan kita dapat melaksanakan puasa Sunnah Muharram dengan baik dan mendapatkan manfaatnya secara optimal.

Tips-tips ini sangat penting untuk diperhatikan agar puasa yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita.

Kesimpulan

Puasa Sunnah Muharram merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak manfaat. Ibadah ini dapat menghapus dosa, meningkatkan pahala, dijauhkan dari bala, melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan membersihkan jiwa dan raga.

Beberapa poin penting terkait pelaksanaan Puasa Sunnah Muharram antara lain: jenis puasa sunnah, waktu pelaksanaan, hukum, dan sunnah-sunnah yang dianjurkan selama berpuasa. Selain itu, terdapat juga tips-tips untuk melaksanakan puasa ini dengan baik agar dapat memperoleh manfaatnya secara optimal.

Mari kita jadikan Puasa Sunnah Muharram sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan puasa ini dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat, semoga kita dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru