Puasa D Bulan Muharram

lisa


Puasa D Bulan Muharram

Puasa d bulan muharram adalah amalan yang dianjurkan dalam agama Islam, yaitu menahan diri dari makan dan minum selama sebulan penuh di bulan Muharram. Tujuan utama puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan membersihkan diri dari dosa-dosa.

Puasa d bulan muharram memiliki banyak manfaat, di antaranya memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan kesehatan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan puasa ini adalah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang terjadi pada bulan Muharram.

Artikel ini akan membahas secara lebih mendalam tentang sejarah, tata cara, dan manfaat puasa d bulan muharram, serta kaitannya dengan peristiwa hijrah dan perkembangan Islam.

puasa d bulan muharram

Puasa d bulan muharram merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam yang memiliki banyak aspek penting, di antaranya:

 • Hukum: Wajib bagi umat Islam
 • Waktu: Sepanjang bulan Muharram
 • Tujuan: Meningkatkan ketakwaan
 • Manfaat: Membersihkan diri dari dosa
 • Tata cara: Menahan diri dari makan dan minum
 • Keutamaan: Mendapat pahala besar
 • Hikmah: Melatih kesabaran dan pengendalian diri
 • Sejarah: Berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad
 • Syarat: Berakal, balig, mampu
 • Rukun: Niat dan menahan diri

Setiap aspek ini saling terkait dan membentuk praktik puasa d bulan muharram yang utuh. Misalnya, hukum puasa yang wajib menuntut setiap umat Islam yang memenuhi syarat untuk menjalankannya. Waktu pelaksanaannya selama sebulan penuh di bulan Muharram memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan membersihkan diri dari dosa. Tata cara yang jelas, yaitu menahan diri dari makan dan minum, menjadi wujud nyata dari ibadah ini. Keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya memotivasi umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Hukum

Puasa d bulan muharram hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat. Kewajiban ini berdasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa aspek penting mengenai hukum wajibnya puasa d bulan muharram, di antaranya:

 • Syarat Wajib Puasa
  Syarat wajib puasa d bulan muharram adalah berakal, balig, dan mampu. Artinya, puasa hanya diwajibkan bagi orang yang sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani.
 • Waktu Wajib Puasa
  Waktu wajib puasa d bulan muharram adalah sepanjang bulan Muharram, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa di luar waktu tersebut tidak dianggap sah.
 • Rukun Puasa
  Rukun puasa d bulan muharram ada dua, yaitu niat dan menahan diri dari makan dan minum. Niat harus dilakukan pada malam hari sebelum puasa dimulai, sedangkan menahan diri dari makan dan minum dilakukan sepanjang hari selama berpuasa.
 • Keutamaan Puasa
  Puasa d bulan muharram memiliki banyak keutamaan, di antaranya menghapus dosa-dosa kecil, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kewajiban puasa d bulan muharram merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dengan menjalankan puasa ini, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Waktu

Puasa d bulan muharram dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Muharram, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Durasi waktu puasa ini sangatlah penting karena memiliki beberapa aspek mendasar, di antaranya:

 • Awal dan Akhir Puasa
  Puasa d bulan muharram dimulai pada tanggal 1 Muharram dan berakhir pada tanggal 29 atau 30 Muharram, bergantung pada penanggalan hijriyah.
 • Waktu Wajib Puasa
  Waktu wajib puasa adalah sepanjang hari, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa di luar waktu tersebut tidak dianggap sah.
 • Waktu Dianjurkan Berbuka
  Waktu yang dianjurkan untuk berbuka puasa adalah segera setelah matahari terbenam. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.
 • Waktu Makruh Berpuasa
  Ada beberapa waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

Dengan memahami aspek-aspek waktu puasa d bulan muharram, umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, sehingga dapat memperoleh pahala dan manfaatnya secara maksimal.

Tujuan

Puasa d bulan Muharram memiliki tujuan utama untuk meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT. Ketakwaan merupakan sikap tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Puasa menjadi sarana yang efektif untuk melatih dan meningkatkan ketakwaan karena mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu, bersabar, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Salah satu cara puasa meningkatkan ketakwaan adalah dengan menahan diri dari makan dan minum. Rasa lapar dan haus yang dirasakan selama berpuasa dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri umat Islam. Ketika mampu menahan hawa nafsu, umat Islam akan lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, puasa juga mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dengan meningkatnya ketakwaan, umat Islam akan lebih dekat dengan Allah SWT dan terhindar dari perbuatan dosa. Ketakwaan juga akan membawa ketenangan jiwa, kedamaian hati, dan kebahagiaan sejati. Puasa d bulan Muharram merupakan kesempatan yang sangat baik bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan meraih limpahan pahala dari Allah SWT.

Manfaat

Salah satu manfaat penting dari puasa d bulan Muharram adalah membersihkan diri dari dosa. Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan menahan diri dari makan dan minum, umat Islam dapat melatih kesabaran, pengendalian diri, dan ketaatan kepada Allah SWT.

 • Penghapusan dosa kecil
  Puasa d bulan Muharram dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat oleh umat Islam. Dengan berpuasa, umat Islam memohon ampunan Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan.
 • Meningkatkan ketakwaan
  Puasa mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan menahan diri dari hawa nafsu, umat Islam menjadi lebih dekat dengan Allah SWT dan lebih patuh terhadap perintah-Nya.
 • Menjauhkan dari perbuatan dosa
  Puasa membantu umat Islam untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dengan melatih kesabaran dan pengendalian diri, umat Islam menjadi lebih kuat dalam menghadapi godaan dan lebih mampu untuk menolak segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.
 • Menanamkan sifat sabar dan tawakal
  Puasa mengajarkan umat Islam untuk bersabar dan tawakal kepada Allah SWT. Rasa lapar dan haus yang dirasakan selama berpuasa melatih umat Islam untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan lebih percaya kepada pertolongan Allah SWT.

Dengan berbagai manfaat tersebut, puasa d bulan Muharram menjadi ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Puasa ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari dosa, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tata cara

Menahan diri dari makan dan minum merupakan tata cara utama dalam menjalankan puasa d bulan muharram. Dengan menahan diri dari makan dan minum, umat Islam melatih kesabaran, pengendalian diri, dan ketaatan kepada Allah SWT. Tata cara ini juga mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

 • Niat

  Niat merupakan syarat sah puasa. Niat harus dilakukan pada malam hari sebelum puasa dimulai. Niat adalah keinginan yang diucapkan dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa.

 • Waktu

  Waktu puasa d bulan muharram adalah sepanjang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa di luar waktu tersebut tidak dianggap sah.

 • Makanan dan Minuman

  Selama berpuasa, umat Islam dilarang untuk mengonsumsi segala jenis makanan dan minuman. Hal ini termasuk makanan dan minuman yang halal maupun haram.

 • Hal-hal yang Membatalkan Puasa

  Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan berhubungan intim.

Dengan memahami dan melaksanakan tata cara puasa d bulan muharram dengan benar, umat Islam dapat memperoleh pahala dan manfaat yang besar dari ibadah ini. Puasa ini mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Selain itu, puasa juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keutamaan

Salah satu keutamaan yang sangat besar dari puasa d bulan muharram adalah mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Pahala ini dijanjikan kepada umat Islam yang menjalankan puasa dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat.

 • Penghapusan Dosa
  Puasa d bulan muharram dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat oleh umat Islam. Dengan berpuasa, umat Islam memohon ampunan Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan.
 • Peningkatan Derajat
  Puasa d bulan muharram dapat meningkatkan derajat umat Islam di sisi Allah SWT. Hal ini karena puasa merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah SWT.
 • Ganjaran Surga
  Umat Islam yang menjalankan puasa d bulan muharram dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah SWT. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi.
 • Kedekatan dengan Allah SWT
  Puasa d bulan muharram dapat mendekatkan umat Islam kepada Allah SWT. Hal ini karena puasa merupakan ibadah yang dapat melatih kesabaran, pengendalian diri, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dengan berbagai keutamaan tersebut, puasa d bulan muharram menjadi ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Puasa ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, menghapus dosa-dosa, meningkatkan derajat, dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Hikmah

Salah satu hikmah utama dari puasa d bulan muharram adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan intim. Dengan berpuasa, umat Islam belajar untuk bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan haus, serta mengendalikan keinginan dan hawa nafsu.

Pengendalian diri dan kesabaran yang dilatih selama puasa d bulan muharram memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang terbiasa berpuasa akan lebih mudah untuk mengendalikan emosi, menahan amarah, dan mengambil keputusan dengan bijak. Selain itu, puasa juga mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Contoh nyata dari hikmah puasa d bulan muharram dalam melatih kesabaran dan pengendalian diri adalah ketika umat Islam dihadapkan pada situasi yang sulit atau penuh godaan. Umat Islam yang terbiasa berpuasa akan lebih mampu untuk menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti berbohong, mencuri, atau berbuat zalim. Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan akhirat daripada dunia, dan untuk selalu bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan hidup.

Dengan demikian, hikmah puasa d bulan muharram dalam melatih kesabaran dan pengendalian diri sangatlah penting bagi umat Islam. Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu, bersabar dalam menghadapi kesulitan, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Sejarah

Puasa d bulan muharram memiliki kaitan erat dengan peristiwa bersejarah, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu alasan mengapa puasa d bulan muharram menjadi ibadah yang dianjurkan.

 • Hijrah sebagai Awal Kalender Islam

  Peristiwa hijrah menjadi penanda dimulainya kalender Islam atau kalender Hijriyah. Kalender ini digunakan oleh umat Islam untuk menentukan waktu-waktu ibadah, termasuk waktu puasa d bulan muharram.

 • Bulan Muharram sebagai Bulan Hijrah

  Bulan Muharram dipilih sebagai bulan hijrah karena memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam. Bulan ini merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah dan menjadi simbol keberangkatan umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik.

 • Puasa sebagai Bentuk Syukur

  Puasa d bulan muharram menjadi bentuk syukur umat Islam atas pertolongan Allah SWT dalam peristiwa hijrah. Dengan berpuasa, umat Islam mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam.

 • Ukhuwah Islamiyah

  Peristiwa hijrah juga mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Puasa d bulan muharram menjadi salah satu momen untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat Islam.

Dengan memahami kaitan sejarah puasa d bulan muharram dengan hijrah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lebih khusyuk dan bermakna. Puasa menjadi tidak hanya sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam.

Syarat

Puasa d bulan muharram, sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar puasa tersebut sah dan diterima oleh Allah SWT. Salah satu syarat tersebut adalah berakal, balig, dan mampu.

Berakal artinya memiliki kemampuan berpikir dan membedakan baik dan buruk. Balig artinya telah mencapai usia dewasa, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan mampu artinya memiliki kondisi fisik dan mental yang memungkinkan untuk menjalankan puasa. Syarat-syarat ini sangat penting karena puasa merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan dan ketahanan fisik dan mental.

Apabila seseorang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka puasanya tidak dianggap sah. Misalnya, anak-anak yang belum balig atau orang yang mengalami gangguan jiwa tidak wajib berpuasa. Selain itu, orang yang sakit parah atau sedang dalam perjalanan jauh juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa.

Dengan memahami syarat berakal, balig, dan mampu dalam puasa d bulan muharram, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat mencari alternatif ibadah lain yang sesuai dengan kondisi mereka.

Rukun

Rukun puasa d bulan muharram adalah niat dan menahan diri dari makan dan minum. Kedua rukun ini saling berkaitan dan sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa.

Niat merupakan unsur pertama dan utama dalam puasa. Niat harus dilakukan pada malam hari sebelum puasa dimulai, dengan mengucapkan keinginan dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa. Niat ini menjadi penanda bahwa seseorang telah bertekad untuk menjalankan puasa dan menjadi syarat sahnya puasa.

Setelah berniat, rukun selanjutnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri ini dilakukan selama waktu puasa, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selama waktu tersebut, umat Islam harus menahan segala jenis makanan dan minuman, baik yang halal maupun yang haram. Menahan diri dari makan dan minum inilah yang menjadi inti dari ibadah puasa.

Tanpa niat dan menahan diri, puasa tidak akan dianggap sah. Oleh karena itu, kedua rukun ini harus dipenuhi oleh umat Islam yang menjalankan puasa d bulan muharram. Dengan memahami dan melaksanakan rukun puasa dengan benar, umat Islam dapat memperoleh pahala dan manfaat yang besar dari ibadah ini.

Tanya Jawab Umum tentang Puasa d Bulan Muharram

Bagian ini akan menyajikan beberapa tanya jawab umum yang sering diajukan mengenai puasa d bulan muharram. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk mengantisipasi pertanyaan yang mungkin dimiliki pembaca atau untuk mengklarifikasi aspek-aspek penting dari puasa d bulan muharram.

Pertanyaan 1: Apakah puasa d bulan muharram hukumnya wajib?

Jawaban: Ya, puasa d bulan muharram hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat.

Pertanyaan 2: Berapa lama waktu puasa d bulan muharram?

Jawaban: Puasa d bulan muharram dilaksanakan selama sebulan penuh, yaitu sepanjang bulan Muharram.

Pertanyaan 3: Apa saja tujuan puasa d bulan muharram?

Jawaban: Tujuan utama puasa d bulan muharram adalah untuk meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan melatih kesabaran dan pengendalian diri.

Pertanyaan 4: Apakah puasa d bulan muharram bisa menghapus dosa?

Jawaban: Ya, puasa d bulan muharram dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat oleh umat Islam.

Pertanyaan 5: Apa saja hal yang membatalkan puasa d bulan muharram?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan puasa d bulan muharram antara lain makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan berhubungan intim.

Pertanyaan 6: Apakah orang yang sakit boleh tidak berpuasa d bulan muharram?

Jawaban: Ya, orang yang sakit parah atau sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, mereka harus mengganti puasa tersebut di kemudian hari.

Demikianlah beberapa tanya jawab umum tentang puasa d bulan muharram. Dengan memahami aspek-aspek penting ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, sehingga dapat memperoleh pahala dan manfaat yang besar dari ibadah tersebut.

Selanjutnya, kita akan membahas beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan puasa d bulan muharram, termasuk tata cara, waktu, dan keutamaannya.

Tips Menjalankan Puasa d Bulan Muharram

Puasa d bulan muharram merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Untuk menjalankan puasa dengan baik dan benar, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

Tip 1: Niat dengan Tulus
Niat merupakan syarat sahnya puasa. Niatkan puasa karena Allah SWT, bukan karena tujuan duniawi seperti ingin menurunkan berat badan atau mengikuti tren.

Tip 2: Persiapkan Fisik dan Mental
Puasa membutuhkan kondisi fisik dan mental yang baik. Pastikan untuk istirahat cukup, makan makanan bergizi saat sahur dan berbuka, serta kelola stres dengan baik.

Tip 3: Jaga Pola Makan
Saat sahur, konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Hal ini akan membantu merasa kenyang lebih lama dan mencegah rasa lapar berlebihan saat berpuasa.

Tip 4: Perbanyak Minum Air Putih
Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Hindari minuman berkafein dan manis yang dapat memperburuk rasa haus.

Tip 5: Hindari Makanan Pedas dan Asin
Makanan pedas dan asin dapat memperburuk rasa haus. Sebaiknya hindari konsumsi makanan jenis ini, terutama saat sahur.

Tip 6: Bijak Menggunakan Waktu
Puasa merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah dan amalan baik. Manfaatkan waktu ini untuk membaca Al-Qur’an, berdzikir, dan melakukan perbuatan terpuji lainnya.

Tip 7: Bersabar dan Kendalikan Diri
Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Hadapi rasa lapar dan haus dengan sabar dan kendalikan keinginan untuk membatalkan puasa.

Tip 8: Perbanyak Berdoa
Doa merupakan senjata orang beriman. Perbanyak doa selama bulan Muharram, terutama saat berbuka puasa. Mohon kepada Allah SWT agar puasa yang dijalani diterima dan bermanfaat.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, umat Islam dapat menjalankan puasa d bulan muharram dengan lebih baik dan bermakna. Puasa tidak hanya menjadi ibadah menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan melatih kesabaran dan pengendalian diri.

Tips-tips ini akan sangat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa d bulan muharram. Dengan memahami dan menerapkan tips-tips ini, umat Islam dapat memperoleh manfaat yang optimal dari ibadah puasa dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT.

Kesimpulan

Puasa d bulan muharram merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Puasa ini mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, pengendalian diri, dan membersihkan diri dari dosa. Dengan menjalankan puasa d bulan muharram, umat Islam diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang puasa d bulan muharram adalah:

 1. Puasa d bulan muharram hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat.
 2. Puasa d bulan muharram dilaksanakan selama sebulan penuh, yaitu sepanjang bulan Muharram.
 3. Puasa d bulan muharram memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, melatih kesabaran dan pengendalian diri, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Puasa d bulan muharram merupakan kesempatan yang sangat baik bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri dan hubungannya dengan Allah SWT. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memperoleh pahala dan manfaat yang besar dari ibadah puasa ini.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru