Niat Solat Witir Tarawih

lisa


Niat Solat Witir Tarawih

Niat solat witir tarawih adalah niat yang diucapkan ketika hendak melaksanakan salat witir tarawih. Niat ini berfungsi untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan, yaitu salat witir tarawih. Contoh niat solat witir tarawih: “Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini lillahi ta’ala“, yang artinya: “Aku berniat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala”.

Salat witir tarawih memiliki banyak keutamaan dan manfaat, di antaranya menghapus dosa, mendapatkan pahala yang berlimpah, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salat witir tarawih juga memiliki sejarah yang panjang. Konon, salat ini pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriyah.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang niat solat witir tarawih, tata cara pelaksanaannya, , dan hal-hal lain yang terkait dengan salat witir tarawih.

Niat Solat Witir Tarawih

Niat solat witir tarawih merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah salat witir tarawih. Niat berfungsi untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan, yaitu salat witir tarawih. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam niat solat witir tarawih, antara lain:

 • Lafaz niat
 • Waktu niat
 • Tata cara niat
 • Rukun niat
 • Syarat niat
 • Jenis niat
 • Macam niat
 • Contoh niat

Semua aspek tersebut saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam yang ingin melaksanakan salat witir tarawih dengan benar. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan salat witir tarawih dengan khusyuk dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Lafaz niat

Lafaz niat merupakan salah satu aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Lafaz niat adalah bacaan atau ucapan yang diucapkan ketika seseorang hendak melaksanakan salat witir tarawih. Lafaz niat berfungsi untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan, yaitu salat witir tarawih.

 • Lafal niat solat witir tarawih

  Lafal niat solat witir tarawih adalah “Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini lillahi ta’ala“, yang artinya: “Aku berniat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala”.

 • Rukun niat solat witir tarawih

  Rukun niat solat witir tarawih adalah waktu, tempat, dan tujuan. Waktu niat solat witir tarawih adalah sebelum memulai salat. Tempat niat solat witir tarawih adalah di dalam hati. Tujuan niat solat witir tarawih adalah untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan.

 • Syarat niat solat witir tarawih

  Syarat niat solat witir tarawih adalah suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

 • Macam niat solat witir tarawih

  Macam niat solat witir tarawih ada dua, yaitu niat mutlak dan niat muqayyad. Niat mutlak adalah niat yang tidak dibatasi dengan jumlah rakaat, sedangkan niat muqayyad adalah niat yang dibatasi dengan jumlah rakaat.

Dengan memahami berbagai aspek lafaz niat solat witir tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Waktu niat

Waktu niat solat witir tarawih merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Waktu niat solat witir tarawih adalah sebelum memulai salat. Hal ini dikarenakan niat merupakan syarat sah shalat. Jika niat tidak diucapkan sebelum memulai salat, maka salat tersebut tidak sah.

 • Sebelum takbiratul ihram

  Waktu niat solat witir tarawih yang paling utama adalah sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan “Allahu akbar” yang menandakan dimulainya salat. Jika niat diucapkan setelah takbiratul ihram, maka salat tersebut tetap sah, namun pahalanya berkurang.

 • Saat berdiri tegak

  Selain sebelum takbiratul ihram, niat solat witir tarawih juga bisa diucapkan saat berdiri tegak. Waktu ini lebih afdhal dibandingkan mengucapkan niat setelah ruku’ atau sujud.

 • Sebelum salam

  Jika seseorang lupa mengucapkan niat sebelum salat, maka ia masih bisa mengucapkan niat sebelum salam. Namun, pahalanya tetap berkurang.

Dengan memahami waktu niat solat witir tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Tata cara niat

Tata cara niat solat witir tarawih merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar ibadah salat witir tarawih dapat dilaksanakan dengan benar dan sah. Tata cara niat solat witir tarawih meliputi:

 • Menghadap kiblat
 • Berdiri tegak
 • Membaca niat dalam hati
 • Mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu

Tata cara niat solat witir tarawih ini sangat penting karena merupakan syarat sah salat. Jika tata cara niat tidak dilakukan dengan benar, maka salat witir tarawih yang dikerjakan tidak sah.

Contoh tata cara niat solat witir tarawih:

“Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini lillahi ta’ala”

Artinya: “Aku berniat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala.”

Dengan memahami tata cara niat solat witir tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Rukun niat

Rukun niat merupakan salah satu aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Rukun niat adalah waktu, tempat, dan tujuan. Ketiganya harus terpenuhi agar niat solat witir tarawih menjadi sah.

Waktu niat solat witir tarawih adalah sebelum memulai salat. Tempat niat solat witir tarawih adalah di dalam hati. Tujuan niat solat witir tarawih adalah untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan.

Contoh real-life rukun niat dalam niat solat witir tarawih adalah sebagai berikut:

 • Waktu niat: Sebelum memulai salat witir tarawih, seseorang membaca niat dalam hatinya, “Aku berniat salat witir tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala.”
 • Tempat niat: Niat tersebut diucapkan dalam hati.
 • Tujuan niat: Tujuan niat tersebut adalah untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan, yaitu salat witir tarawih.

Pemahaman tentang rukun niat dalam niat solat witir tarawih sangat penting karena dapat membantu umat Islam melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sah. Dengan melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sah, umat Islam dapat memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Syarat niat

Syarat niat merupakan aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Syarat niat adalah suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Ketiganya harus terpenuhi agar niat solat witir tarawih menjadi sah. Sebab, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka solat witir tarawih yang dikerjakan tidak sah.

Contoh real-life syarat niat dalam niat solat witir tarawih adalah sebagai berikut:

 • Suci dari hadas: Sebelum melaksanakan solat witir tarawih, seseorang harus memastikan bahwa dirinya suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Caranya dengan berwudhu atau mandi junub jika hadas besar.
 • Menutup aurat: Seseorang harus menutup auratnya ketika melaksanakan solat witir tarawih. Bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah dari pusar hingga lutut. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
 • Menghadap kiblat: Ketika melaksanakan solat witir tarawih, seseorang harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah ke Ka’bah di Mekkah.

Pemahaman tentang syarat niat dalam niat solat witir tarawih sangat penting karena dapat membantu umat Islam melaksanakan solat witir tarawih dengan benar dan sah. Dengan melaksanakan solat witir tarawih dengan benar dan sah, umat Islam dapat memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Jenis niat

Jenis niat merupakan aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Jenis niat mengacu pada pembagian niat berdasarkan bentuk dan tujuannya. Dalam konteks niat solat witir tarawih, terdapat beberapa jenis niat yang perlu dipahami.

 • Niat mutlak

  Niat mutlak adalah niat yang tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dalam niat mutlak, seseorang hanya berniat untuk melaksanakan salat witir tarawih tanpa menentukan jumlah rakaatnya. Contoh niat mutlak: “Aku berniat salat witir tarawih karena Allah ta’ala.”

 • Niat muqayyad

  Niat muqayyad adalah niat yang dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dalam niat muqayyad, seseorang menentukan jumlah rakaat yang akan dikerjakan dalam salat witir tarawih. Contoh niat muqayyad: “Aku berniat salat witir tarawih delapan rakaat karena Allah ta’ala.”

Pemahaman tentang jenis niat dalam niat solat witir tarawih sangat penting karena dapat membantu umat Islam melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan salat witir tarawih sesuai dengan sunnah, umat Islam dapat memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Macam niat

Macam niat merupakan aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Macam niat mengacu pada pembagian niat berdasarkan bentuk dan tujuannya. Dalam konteks niat solat witir tarawih, terdapat dua macam niat yang perlu dipahami, yaitu niat mutlak dan niat muqayyad.

Niat mutlak adalah niat yang tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dalam niat mutlak, seseorang hanya berniat untuk melaksanakan salat witir tarawih tanpa menentukan jumlah rakaatnya. Sedangkan niat muqayyad adalah niat yang dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dalam niat muqayyad, seseorang menentukan jumlah rakaat yang akan dikerjakan dalam salat witir tarawih.

Pemahaman tentang macam niat dalam niat solat witir tarawih sangat penting karena dapat membantu umat Islam melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan salat witir tarawih sesuai dengan sunnah, umat Islam dapat memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Contoh niat

Contoh niat merupakan salah satu aspek penting dalam niat solat witir tarawih. Contoh niat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana niat solat witir tarawih diucapkan atau diformulasikan. Pemahaman tentang contoh niat dapat membantu umat Islam melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

 • Lafaz niat

  Lafaz niat adalah bacaan atau ucapan yang diucapkan ketika seseorang hendak melaksanakan salat witir tarawih. Contoh lafaz niat solat witir tarawih: “Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini lillahi ta’ala“, yang artinya: “Aku berniat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala”.

 • Tata cara niat

  Tata cara niat mengacu pada cara atau langkah-langkah dalam mengucapkan niat solat witir tarawih. Contoh tata cara niat solat witir tarawih: menghadap kiblat, berdiri tegak, dan membaca niat dalam hati.

 • Waktu niat

  Waktu niat adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan niat solat witir tarawih. Contoh waktu niat solat witir tarawih: sebelum takbiratul ihram atau saat berdiri tegak.

 • Rukun niat

  Rukun niat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar niat solat witir tarawih menjadi sah. Contoh rukun niat solat witir tarawih: waktu, tempat, dan tujuan.

Contoh niat yang telah dijelaskan di atas sangat penting untuk dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Dengan memahami dan mengamalkan contoh niat yang benar, umat Islam dapat melaksanakan salat witir tarawih dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini penting karena dapat membantu umat Islam memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Tanya Jawab Seputar Niat Solat Witir Tarawih

Tanya jawab ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum dan memberikan klarifikasi tentang niat solat witir tarawih. Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang mungkin berguna:

Pertanyaan 1: Apa itu niat solat witir tarawih?

Jawaban: Niat solat witir tarawih adalah niat yang diucapkan ketika seseorang hendak melaksanakan salat witir tarawih. Niat ini berfungsi untuk mengkhususkan ibadah salat yang akan dikerjakan, yaitu salat witir tarawih.

Pertanyaan 2: Bagaimana lafaz niat solat witir tarawih?

Jawaban: Lafaz niat solat witir tarawih adalah “Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini lillahi ta’ala“, yang artinya: “Aku berniat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala”.

Pertanyaan 3: Kapan waktu niat solat witir tarawih?

Jawaban: Waktu niat solat witir tarawih adalah sebelum memulai salat, yaitu sebelum takbiratul ihram.

Pertanyaan 4: Bagaimana tata cara niat solat witir tarawih?

Jawaban: Tata cara niat solat witir tarawih adalah menghadap kiblat, berdiri tegak, dan membaca niat dalam hati.

Pertanyaan 5: Apa saja rukun niat solat witir tarawih?

Jawaban: Rukun niat solat witir tarawih adalah waktu, tempat, dan tujuan.

Pertanyaan 6: Apa saja syarat niat solat witir tarawih?

Jawaban: Syarat niat solat witir tarawih adalah suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

Demikian beberapa tanya jawab seputar niat solat witir tarawih. Pemahaman yang baik tentang niat solat witir tarawih sangat penting agar ibadah salat witir tarawih yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum dan hikmah solat witir tarawih. Mari kita simak penjelasannya pada bagian selanjutnya.

Tips Penting Seputar Niat Solat Witir Tarawih

Niat merupakan faktor penting dalam ibadah solat witir tarawih. Niat yang benar dan sesuai dengan sunnah akan membuat ibadah solat witir tarawih menjadi sah dan berpahala di sisi Allah SWT. Berikut adalah beberapa tips penting seputar niat solat witir tarawih:

Tip 1: Pastikan niat diucapkan sebelum memulai salat, yaitu sebelum takbiratul ihram.

Tip 2: Niat diucapkan dalam hati secara jelas dan tidak terputus.

Tip 3: Niat yang diucapkan harus sesuai dengan jenis salat witir tarawih yang akan dikerjakan, apakah mutlak atau muqayyad.

Tip 4: Jika lupa mengucapkan niat sebelum salat, maka niat dapat diucapkan sebelum salam.

Tip 5: Niat solat witir tarawih harus sesuai dengan syarat dan rukun niat.

Tip 6: Dianjurkan untuk membaca niat solat witir tarawih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Tip 7: Jika ragu tentang niat yang diucapkan, maka dianjurkan untuk mengulangi niat.

Tip 8: Pemahaman yang baik tentang niat solat witir tarawih akan membantu ibadah solat witir tarawih menjadi lebih bermakna dan berpahala.

Kesimpulan: Dengan memahami dan mengamalkan tips-tips di atas, insya Allah niat solat witir tarawih yang kita ucapkan akan sesuai dengan tuntunan syariat dan ibadah solat witir tarawih yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum dan hikmah solat witir tarawih. Mari kita simak penjelasannya pada bagian selanjutnya.

Kesimpulan

Niat merupakan aspek krusial dalam ibadah solat witir tarawih yang menjadikannya sah dan berpahala. Artikel ini telah mengupas tuntas tentang niat solat witir tarawih, meliputi definisi, rukun, syarat, jenis, macam, contoh, hingga tips penting dalam pelaksanaannya. Dengan memahami dan mengamalkan poin-poin yang telah diuraikan, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan solat witir tarawih dengan benar dan sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Di antara poin-poin penting dalam niat solat witir tarawih adalah waktu niat yang dilakukan sebelum takbiratul ihram, rukun niat yang mencakup waktu, tempat, dan tujuan, serta syarat niat yang meliputi suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Pemahaman yang baik tentang niat solat witir tarawih akan mengantarkan umat Islam pada ibadah yang berkualitas dan bernilai tinggi di sisi Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru