Niat Sahur Puasa

lisa


Niat Sahur Puasa

Niat sahur puasa merupakan salah satu syarat wajib dalam berpuasa Ramadan. Niat ini diucapkan sebelum makan sahur pada waktu dini hari.

“Niat sahur puasa” memiliki arti “keinginan untuk makan sahur dalam rangka berpuasa”. Niat ini sangat penting karena merupakan wujud dari kesungguhan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Tanpa niat, maka puasa yang dijalankan dianggap tidak sah.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang niat sahur puasa, mulai dari pengertian, tata cara, keutamaan, hingga sejarahnya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang ibadah puasa.

Niat Sahur Puasa

Niat sahur puasa merupakan salah satu syarat wajib dalam berpuasa Ramadan. Niat ini diucapkan sebelum makan sahur pada waktu dini hari. Niat ini sangat penting karena merupakan wujud dari kesungguhan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Tanpa niat, maka puasa yang dijalankan dianggap tidak sah.

 • Pengertian
 • Tata cara
 • Waktu
 • Syarat
 • Keutamaan
 • Hikmah
 • Sejarah
 • Contoh
 • Doa

Niat sahur puasa memiliki beberapa aspek penting, di antaranya adalah pengertian, tata cara, waktu, syarat, keutamaan, hikmah, sejarah, contoh, dan doa. Memahami aspek-aspek ini sangat penting agar niat sahur puasa yang kita ucapkan benar dan sah. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita juga dapat lebih menghayati makna dan hikmah dari ibadah puasa.

Pengertian

Pengertian niat sahur puasa adalah keinginan atau kehendak yang kuat untuk makan sahur dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Niat ini diucapkan sebelum makan sahur pada waktu dini hari, tepatnya sebelum terbit fajar.

Pengertian niat sahur puasa sangat penting karena merupakan dasar dari ibadah puasa. Tanpa niat, maka puasa yang dijalankan dianggap tidak sah. Niat merupakan syarat wajib dalam berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami pengertian niat sahur puasa dengan benar agar ibadah puasanya diterima oleh Allah SWT.

Tata cara

Tata cara niat sahur puasa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar niat puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut ini beberapa tata cara niat sahur puasa yang benar:

 • Waktu Niat

  Waktu niat sahur puasa adalah sebelum makan sahur, tepatnya pada waktu dini hari sebelum terbit fajar. Dianjurkan untuk membaca niat setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya.

 • Lafaz Niat

  Lafaz niat sahur puasa dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Berikut ini contoh lafaz niat sahur puasa dalam bahasa Indonesia: “Saya niat berpuasa esok hari karena Allah SWT. (atau Saya niat besok puasa Ramadan karena Allah Ta’ala.”)

 • Syarat Niat

  Syarat niat sahur puasa adalah sebagai berikut:

  1. Dilakukan dengan ikhlas dan sadar.
  2. Dilakukan sebelum makan sahur.
  3. Menggunakan lafaz yang jelas dan benar.
 • Hikmah Niat

  Hikmah niat sahur puasa adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai pengingat bahwa kita akan menjalankan ibadah puasa.
  2. Sebagai bentuk kesungguhan dalam menjalankan ibadah puasa.
  3. Sebagai penguat tekad untuk menahan lapar dan dahaga selama berpuasa.

Demikian beberapa tata cara niat sahur puasa yang benar. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Amin.

Waktu

Waktu niat sahur puasa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar niat puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT. Waktu niat sahur puasa adalah sebelum makan sahur, tepatnya pada waktu dini hari sebelum terbit fajar.

 • Sebelum Makan Sahur

  Niat sahur puasa harus dilakukan sebelum makan sahur. Hal ini dikarenakan makan sahur merupakan pembatal puasa. Jika niat dilakukan setelah makan sahur, maka puasa tidak dianggap sah.

 • Sebelum Terbit Fajar

  Waktu niat sahur puasa yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir. Namun, niat juga masih sah jika dilakukan sebelum terbit fajar. Jika niat dilakukan setelah terbit fajar, maka puasa tidak dianggap sah.

Demikian beberapa aspek waktu niat sahur puasa yang perlu diperhatikan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Amin.

Syarat

Syarat merupakan aspek penting dalam niat sahur puasa. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar niat puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut ini beberapa syarat niat sahur puasa:

 • Dilakukan dengan ikhlas dan sadar

  Niat puasa harus dilakukan dengan ikhlas dan sadar, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Puasa yang dilakukan dengan terpaksa tidak dianggap sah.

 • Dilakukan sebelum makan sahur

  Niat puasa harus dilakukan sebelum makan sahur. Hal ini dikarenakan makan sahur merupakan pembatal puasa. Jika niat dilakukan setelah makan sahur, maka puasa tidak dianggap sah.

 • Menggunakan lafaz yang jelas dan benar

  Lafaz niat puasa harus diucapkan dengan jelas dan benar. Lafaz niat yang tidak jelas atau salah dapat menyebabkan puasa tidak sah.

Demikian beberapa syarat niat sahur puasa yang perlu diperhatikan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Amin.

Keutamaan

Niat sahur puasa memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah:

 • Mendapat pahala yang besar

  Setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Termasuk di antaranya niat sahur puasa. Pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang berniat sahur puasa sangatlah besar.

 • Membantu menahan lapar dan dahaga

  Sahur merupakan salah satu cara untuk membantu menahan lapar dan dahaga selama berpuasa. Dengan makan sahur, kita akan memiliki cadangan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari selama berpuasa.

Demikian beberapa keutamaan niat sahur puasa. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Amin.

Hikmah

Hikmah niat sahur puasa adalah pelajaran atau manfaat yang dapat diambil dari menjalankan ibadah puasa dengan niat yang benar. Hikmah ini sangat penting untuk dipahami agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan mendapatkan pahala yang besar.

 • Memperkuat Iman

  Niat sahur puasa dapat memperkuat iman kita kepada Allah SWT. Dengan berpuasa, kita belajar untuk bersabar, menahan hawa nafsu, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

 • Melatih Disiplin Diri

  Niat sahur puasa dapat melatih disiplin diri kita. Dengan berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita dan melatih diri kita untuk lebih disiplin dalam berbagai aspek kehidupan.

Demikian beberapa hikmah niat sahur puasa. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Amin.

Sejarah

Sejarah niat sahur puasa tidak dapat dipisahkan dari sejarah puasa itu sendiri. Puasa merupakan ibadah yang telah diwajibkan kepada umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, puasa dilakukan hanya pada bulan Ramadhan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai berpuasa pada hari-hari lainnya, seperti puasa sunnah Senin-Kamis dan puasa Daud.

Niat sahur puasa pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan kepada umatnya untuk makan sahur sebelum berpuasa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fisik dan mental orang yang berpuasa, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik.

Seiring perkembangan zaman, niat sahur puasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah puasa. Niat sahur puasa dilakukan sebelum makan sahur, dengan mengucapkan lafaz niat tertentu. Lafaz niat sahur puasa dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia.

Niat sahur puasa memiliki peran yang sangat penting dalam ibadah puasa. Niat sahur puasa merupakan syarat sahnya puasa. Tanpa niat sahur puasa, maka puasa yang dijalankan tidak dianggap sah.

Contoh

Contoh niat sahur puasa adalah sebagai berikut:

 • Niat Sahur Puasa Ramadan

  Saya niat berpuasa esok hari karena Allah Ta’ala.

 • Niat Sahur Puasa Sunnah Senin-Kamis

  Saya niat puasa sunnah Senin-Kamis karena Allah Ta’ala.

 • Niat Sahur Puasa Daud

  Saya niat puasa Daud karena Allah Ta’ala.

Niat sahur puasa dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yang penting adalah niat tersebut diucapkan dengan ikhlas dan benar. Niat sahur puasa merupakan syarat sahnya puasa. Tanpa niat sahur puasa, maka puasa yang dijalankan tidak dianggap sah.

Doa

Doa merupakan bagian penting dari niat sahur puasa. Dengan berdoa, kita memohon kepada Allah SWT agar puasa yang kita jalankan diterima dan diberkahi.

 • Membaca Doa Sahur

  Sebelum makan sahur, dianjurkan untuk membaca doa sahur. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar kita diberi kekuatan dalam menjalankan puasa dan agar puasa kita diterima.

 • Membaca Doa Berbuka Puasa

  Setelah berbuka puasa, dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Doa ini berisi ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan puasa dan karena telah menerima puasa kita.

 • Membaca Doa Qunut

  Pada sepertiga malam terakhir bulan Ramadhan, dianjurkan untuk membaca doa qunut pada saat shalat witir. Doa qunut berisi permohonan kepada Allah SWT agar kita diberi ampunan, rahmat, dan perlindungan.

 • Membaca Doa Iftitah

  Pada saat memulai shalat tarawih, dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah berisi ungkapan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT.

Demikian beberapa doa yang dapat dibaca dalam rangka niat sahur puasa. Semoga dengan membaca doa-doa ini, puasa kita menjadi lebih berkah dan diterima oleh Allah SWT.

Tanya Jawab tentang Niat Sahur Puasa

Berikut ini adalah beberapa tanya jawab tentang niat sahur puasa yang sering ditanyakan oleh masyarakat:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan niat sahur puasa?

Jawaban: Niat sahur puasa adalah keinginan atau kehendak yang kuat untuk makan sahur dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Niat ini diucapkan sebelum makan sahur pada waktu dini hari, tepatnya sebelum terbit fajar.

Pertanyaan 6: Apa saja doa yang dapat dibaca dalam rangka niat sahur puasa?

Jawaban: Ada beberapa doa yang dapat dibaca dalam rangka niat sahur puasa, di antaranya adalah doa sahur, doa berbuka puasa, doa qunut, dan doa iftitah.

Demikian beberapa tanya jawab tentang niat sahur puasa. Semoga tanya jawab ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang ibadah puasa.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara niat sahur puasa. Tata cara niat sahur puasa sangat penting untuk diperhatikan agar niat puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT.

Tips Niat Sahur Puasa

Berikut ini adalah beberapa tips niat sahur puasa yang dapat Anda lakukan agar niat puasa Anda sah dan diterima oleh Allah SWT:

Tip 1: Niatlah dengan Ikhlas dan Sadar

Niat puasa harus dilakukan dengan ikhlas dan sadar, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Puasa yang dilakukan dengan terpaksa tidak dianggap sah.

Tip 5: Berdoa Sebelum Makan Sahur

Sebelum makan sahur, dianjurkan untuk membaca doa sahur. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar kita diberi kekuatan dalam menjalankan puasa dan agar puasa kita diterima.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Insya Allah niat sahur puasa Anda akan sah dan diterima oleh Allah SWT. Dengan niat yang benar, semoga puasa kita menjadi lebih berkah dan bermanfaat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang waktu niat sahur puasa. Waktu niat sahur puasa juga sangat penting untuk diperhatikan agar niat puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Niat sahur puasa merupakan salah satu syarat wajib dalam berpuasa. Niat ini diucapkan sebelum makan sahur pada waktu dini hari. Niat sahur puasa memiliki beberapa aspek penting, diantaranya pengertian, tata cara, waktu, syarat, dan keutamaan.

Dengan memahami niat sahur puasa dengan benar, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Niat sahur puasa merupakan wujud kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan niat yang benar, semoga puasa kita menjadi lebih berkah dan bermanfaat.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru