Panduan Niat Salat Tarawih: Tips, Keutamaan, dan Hal-hal yang Membatalkan

lisa


Panduan Niat Salat Tarawih: Tips, Keutamaan, dan Hal-hal yang Membatalkan

Niat doa tarawih adalah ungkapan yang diucapkan untuk menyatakan keinginan melakukan ibadah salat tarawih. Niat diucapkan dalam hati sebelum melaksanakan salat, misalnya “Saya niat salat tarawih sunnah karena Allah Ta’ala.” Salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan, dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya.

Niat doa tarawih memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai syarat sah salat, membantu fokus dan menguatkan niat dalam beribadah, serta sebagai pengingat akan tujuan pelaksanaan salat tarawih. Dalam sejarah Islam, niat doa tarawih pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai niat doa tarawih, termasuk tata cara pengucapannya, keutamaan dan hikmah pelaksanaannya, serta hal-hal yang membatalkan niat salat tarawih. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

Niat Doa Tarawih

Niat merupakan bagian penting dalam melaksanakan ibadah salat tarawih. Berikut adalah 8 aspek penting terkait niat doa tarawih:

 • Lafal
 • Waktu
 • Tempat
 • Ikhlas
 • Sunnah
 • Fardhu
 • Sah
 • Batil

Lafal niat doa tarawih diucapkan dalam hati sebelum melaksanakan salat. Waktu niatnya adalah saat takbiratul ihram. Tempat niatnya adalah di dalam hati. Niat harus dilakukan dengan ikhlas, yaitu hanya karena Allah Ta’ala. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun, jika ditinggalkan tidak berdosa. Niat salat tarawih harus memenuhi syarat dan rukun agar sah. Jika niat tidak memenuhi syarat atau rukun, maka salat tarawih menjadi batil.

Lafal

Lafal niat doa tarawih merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan sahnya salat tarawih. Berikut adalah empat aspek penting terkait lafal niat doa tarawih:

 • Bahasa
  Lafal niat doa tarawih dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masing-masing individu.
 • Jelas
  Lafal niat doa tarawih harus diucapkan dengan jelas dan tidak terbata-bata, agar dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
 • Benar
  Lafal niat doa tarawih harus diucapkan dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lafadz niat yang salah dapat membatalkan salat tarawih.
 • Ikhlas
  Lafal niat doa tarawih harus diucapkan dengan ikhlas dan penuh penghayatan, agar dapat diterima oleh Allah SWT.

Dengan memperhatikan aspek-aspek lafal niat doa tarawih tersebut, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Waktu

Waktu memiliki kaitan yang sangat erat dengan niat doa tarawih. Salat tarawih dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada malam hari setelah salat isya hingga menjelang waktu salat subuh. Waktu pelaksanaan salat tarawih ini merupakan salah satu syarat sah salat tarawih. Jika salat tarawih dilaksanakan di luar waktu tersebut, maka salat tarawih tidak sah.

Selain itu, waktu juga berpengaruh pada keutamaan salat tarawih. Salat tarawih yang dilaksanakan pada awal waktu lebih utama daripada salat tarawih yang dilaksanakan pada akhir waktu. Hal ini dikarenakan pada awal waktu, biasanya jamaah masih fresh dan semangat untuk melaksanakan salat tarawih. Selain itu, pada awal waktu, jamaah juga lebih sedikit, sehingga suasana salat tarawih lebih tenang dan khusyuk.

Dengan demikian, waktu merupakan komponen penting dalam niat doa tarawih. Niat doa tarawih harus diucapkan pada waktu yang tepat, yaitu saat takbiratul ihram untuk salat tarawih. Dengan memperhatikan waktu pelaksanaan salat tarawih, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan lebih bernilai dan diterima oleh Allah SWT.

Tempat

Tempat merupakan salah satu aspek penting dalam niat doa tarawih. Tempat yang dimaksud dalam konteks ini adalah tempat pelaksanaan salat tarawih. Salat tarawih dapat dilaksanakan di berbagai tempat, seperti masjid, mushala, atau tempat lain yang bersih dan suci.

 • Masjid
  Masjid merupakan tempat yang paling utama untuk melaksanakan salat tarawih. Hal ini dikarenakan masjid merupakan tempat ibadah yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam.
 • Mushala
  Mushala merupakan tempat ibadah yang lebih kecil dari masjid. Mushala dapat digunakan untuk melaksanakan salat tarawih jika masjid tidak tersedia atau jauh dari tempat tinggal.
 • Rumah
  Rumah juga dapat digunakan untuk melaksanakan salat tarawih. Hal ini biasanya dilakukan jika tidak ada masjid atau mushala di sekitar tempat tinggal.
 • Lapangan
  Lapangan juga dapat digunakan untuk melaksanakan salat tarawih. Hal ini biasanya dilakukan jika jumlah jamaah sangat banyak dan tidak dapat ditampung oleh masjid atau mushala.

Tempat pelaksanaan salat tarawih harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bersih, suci, dan tidak najis. Selain itu, tempat pelaksanaan salat tarawih juga harus kondusif untuk beribadah, seperti tenang dan tidak bising.

Ikhlas

Ikhlas merupakan salah satu aspek penting dalam niat doa tarawih. Ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Dalam konteks niat doa tarawih, ikhlas berarti melakukan salat tarawih semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain.

 • Niat yang Benar

  Ikhlas dalam niat doa tarawih dimulai dari niat yang benar, yaitu niat untuk melaksanakan salat tarawih karena Allah SWT semata.

 • Tidak Riya

  Ikhlas dalam niat doa tarawih juga berarti tidak riya, yaitu tidak melakukan salat tarawih untuk pamer atau mencari pujian dari orang lain.

 • Mengharap Ridha Allah

  Ikhlas dalam niat doa tarawih adalah mengharapkan ridha Allah SWT semata, bukan mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia.

 • Mencari Keberkahan

  Ikhlas dalam niat doa tarawih juga berarti mencari keberkahan dari Allah SWT, bukan mencari keuntungan atau ketenaran duniawi.

Dengan ikhlas dalam niat doa tarawih, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan lebih bernilai dan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas juga akan membantu kita untuk fokus dalam beribadah dan menjauhkan diri dari sifat riya dan ujub.

Sunnah

Sunnah merupakan salah satu aspek penting dalam niat doa tarawih. Sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dalam konteks niat doa tarawih, sunnah mengacu pada tata cara atau amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan salat tarawih.

 • Lafal Niat

  Lafal niat doa tarawih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah “Ushalli sunnatan tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala.” Lafadz inilah yang dianjurkan untuk diucapkan saat berniat melaksanakan salat tarawih.

 • Jumlah Rakaat

  Rasulullah SAW mengajarkan untuk melaksanakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat, ditambah dengan 3 rakaat witir. Jumlah rakaat ini menjadi sunnah yang dianjurkan untuk diikuti dalam melaksanakan salat tarawih.

 • Waktu Pelaksanaan

  Rasulullah SAW biasa melaksanakan salat tarawih pada sepertiga malam terakhir. Waktu inilah yang menjadi waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat tarawih.

 • Berjamaah

  Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah akan lebih utama daripada salat tarawih yang dilaksanakan secara sendirian.

Dengan mengikuti sunnah dalam niat doa tarawih, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan lebih bernilai di sisi Allah SWT.

Fardhu

Dalam konteks niat doa tarawih, fardhu merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi agar salat tarawih menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait fardhu dalam niat doa tarawih:

 • Niat Ihram

  Niat ihram adalah niat untuk memulai salat tarawih. Niat ihram diucapkan dalam hati saat takbiratul ihram.

 • Niat Rakaat

  Niat rakaat adalah niat untuk menentukan jumlah rakaat salat tarawih yang akan dilaksanakan. Niat rakaat diucapkan dalam hati saat rakaat pertama.

 • Niat Witir

  Niat witir adalah niat untuk melaksanakan salat witir setelah salat tarawih. Niat witir diucapkan dalam hati saat rakaat pertama salat witir.

 • Tertib Rakaat

  Tertib rakaat adalah melaksanakan salat tarawih secara berurutan, dimulai dari rakaat pertama hingga rakaat terakhir.

Dengan memenuhi aspek-aspek fardhu dalam niat doa tarawih, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan sah dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, memenuhi aspek fardhu juga akan membantu kita untuk fokus dalam beribadah dan melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar.

Sah

Sah merupakan salah satu aspek penting dalam niat doa tarawih. Sah artinya salat tarawih yang kita laksanakan sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, sehingga salat tarawih tersebut diterima oleh Allah SWT.

 • Niat yang Benar

  Niat yang benar adalah niat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Niat yang benar diucapkan dalam hati saat takbiratul ihram.

 • Rukun yang Terpenuhi

  Rukun salat tarawih adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam salat tarawih. Jika ada rukun yang tidak terpenuhi, maka salat tarawih menjadi tidak sah.

 • Syarat yang Terpenuhi

  Syarat salat tarawih adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar salat tarawih bisa dilaksanakan. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka salat tarawih menjadi tidak sah.

 • Dilaksanakan dengan Tertib

  Salat tarawih harus dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan urutannya. Jika salat tarawih dilaksanakan dengan tidak tertib, maka salat tarawih menjadi tidak sah.

Dengan memenuhi aspek-aspek sah dalam niat doa tarawih, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, memenuhi aspek sah juga akan membantu kita untuk fokus dalam beribadah dan melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar.

Batil

Dalam konteks niat doa tarawih, batil adalah keadaan di mana salat tarawih yang dilakukan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ada beberapa faktor yang dapat membatalkan niat doa tarawih, di antaranya:

 • Niat yang Salah

  Niat yang salahsalah dalam mengucapkan niat doa tarawih, baik dari segi lafal maupun maknanya.

 • Tidak Memenuhi Rukun

  Rukun salat tarawih adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam salat tarawih. Jika ada rukun yang tidak terpenuhi, maka salat tarawih menjadi batal.

 • Tidak Memenuhi Syarat

  Syarat salat tarawih adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar salat tarawih bisa dilaksanakan. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka salat tarawih menjadi batal.

 • Berbicara saat Salat

  Berbicara saat salat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat membatalkan salat tarawih.

Dengan memahami faktor-faktor yang dapat membatalkan niat doa tarawih, kita dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan salat tarawih agar sah dan diterima oleh Allah SWT.

Pertanyaan Umum tentang Niat Doa Tarawih

Pertanyaan umum ini membahas berbagai aspek penting terkait niat doa tarawih, termasuk tata cara pelaksanaannya, keutamaannya, dan hal-hal yang dapat membatalkannya. Dengan memahami hal-hal ini, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar, sehingga memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Pertanyaan 1: Bagaimana lafal niat doa tarawih yang benar?

Jawaban: Ushalli sunnatan tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala. Artinya: “Saya niat salat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah SWT.”

Pertanyaan 2: Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan niat doa tarawih?

Jawaban: Niat doa tarawih diucapkan saat takbiratul ihram, yaitu ketika memulai salat tarawih.

Dengan memahami dan mengamalkan hal-hal yang disebutkan dalam pertanyaan umum ini, insya Allah salat tarawih yang kita laksanakan akan lebih berkualitas dan diterima oleh Allah SWT. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan salat tarawih, termasuk jumlah rakaatnya, keutamaannya, dan amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan selama salat tarawih.

Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke bagian selanjutnya.

Tips Melaksanakan Niat Doa Tarawih

Bagian ini akan membahas beberapa tips dalam melaksanakan niat doa tarawih agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah SWT.

Tip 1: Pahami Makna Niat Doa Tarawih
Sebelum mengucapkan niat doa tarawih, pastikan kita memahami makna dan tujuannya, yaitu untuk menyatakan keinginan melaksanakan salat tarawih karena Allah SWT.

Tip 2: Niat dalam Hati
Niat doa tarawih diucapkan dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan suara keras.

Tip 3: Niat Saat Takbiratul Ihram
Ucapkan niat doa tarawih saat memulai salat tarawih, yaitu ketika takbiratul ihram.

Tip 4: Niat yang Benar
Ucapkan lafal niat doa tarawih dengan benar dan jelas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Tip 5: Khusyuk dan Ikhlas
Niat doa tarawih harus diucapkan dengan khusyuk dan ikhlas, bukan karena riya atau ingin dilihat orang lain.

Tip 6: Tertib Niat
Bagi yang melaksanakan salat tarawih dengan jumlah rakaat lebih dari dua, pastikan untuk menertibkan niat setiap dua rakaat.

Tip 7: Hindari Kesalahan Niat
Hindari kesalahan dalam mengucapkan niat doa tarawih, baik dari segi lafal maupun maknanya.

Tip 8: Berdoa Setelah Niat
Setelah mengucapkan niat doa tarawih, disunahkan untuk membaca doa iftitah dan doa-doa lainnya.

Dengan mengikuti tips-tips tersebut, insya Allah niat doa tarawih yang kita laksanakan akan benar dan diterima oleh Allah SWT. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan salat tarawih, termasuk jumlah rakaat, keutamaannya, dan amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan selama salat tarawih.

Tips-tips ini sangat penting untuk dipahami dan diamalkan agar niat doa tarawih yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membahas secara mendalam tentang niat doa tarawih, mulai dari pengertian, tata cara, keutamaan, hingga hal-hal yang dapat membatalkannya. Memahami dan mengamalkan niat doa tarawih dengan benar sangat penting agar salat tarawih yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pembahasan ini antara lain:

 1. Niat doa tarawih diucapkan dalam hati saat takbiratul ihram.
 2. Niat doa tarawih harus memenuhi syarat dan rukun agar salat tarawih sah.
 3. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan niat doa tarawih, seperti berbicara saat salat dan tidak memenuhi syarat salat.

Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk salat tarawih. Dengan memahami dan mengamalkan niat doa tarawih dengan baik, semoga salat tarawih kita diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kita semua.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru