Idul Adha Adalah

lisa


Idul Adha Adalah

Idul Adha adalah hari raya besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari raya ini menandai berakhirnya ibadah haji di Mekah dan diperingati dengan penyembelihan hewan kurban.

Idul Adha memiliki makna dan manfaat yang besar bagi umat Islam. Hari raya ini mengajarkan pentingnya pengorbanan dan berbagi dengan sesama. Selain itu, Idul Adha juga menjadi pengingat akan sejarah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, Ismail, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah, makna, dan tradisi Idul Adha. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana hari raya ini dirayakan di berbagai belahan dunia.

Idul Adha adalah

Idul Adha merupakan salah satu hari raya terpenting dalam agama Islam. Perayaan ini memiliki banyak aspek penting yang menjadikannya momen yang sangat spesial bagi umat Islam di seluruh dunia.

 • Penyembelihan hewan kurban
 • Pengorbanan dan ketaatan
 • Hari raya besar
 • Peringatan ibadah haji
 • Tradisi dan budaya
 • Solidaritas dan kebersamaan
 • Nilai-nilai kemanusiaan
 • Ajaran Nabi Ibrahim
 • Syariat Islam
 • Momentum refleksi diri

Aspek-aspek ini saling terkait dan membentuk makna Idul Adha secara keseluruhan. Penyembelihan hewan kurban, misalnya, tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Hari raya ini juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara umat Islam, serta menjadi momentum untuk merefleksikan diri dan memperbaiki amalan.

Penyembelihan hewan kurban

Penyembelihan hewan kurban merupakan ritual penting dalam perayaan Idul Adha. Ritual ini melambangkan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT, sekaligus menjadi sarana untuk berbagi dengan sesama.

 • Syariat Islam

  Penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu syariat Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu. Syariat ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan ketakwaan.

 • Sunnah Nabi Ibrahim

  Penyembelihan hewan kurban juga merupakan sunnah Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah SWT menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Sebagai bentuk pengorbanan dan ketaatannya, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor domba.

 • Simbol Pengorbanan

  Penyembelihan hewan kurban menjadi simbol pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Hewan yang dikurbankan melambangkan harta benda yang kita relakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

 • Sarana Berbagi

  Daging hewan kurban yang disembelih wajib dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan kita untuk berbagi rezeki dan peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Melalui penyembelihan hewan kurban, umat Islam dapat menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, meneladani sunnah Nabi Ibrahim AS, meningkatkan rasa syukur, dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Ritual ini menjadi bagian integral dari perayaan Idul Adha yang membawa banyak hikmah dan manfaat.

Pengorbanan dan ketaatan

Pengorbanan dan ketaatan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari Idul Adha. Idul Adha menjadi wujud nyata dari pengorbanan dan ketaatan umat Islam kepada Allah SWT.

Pengorbanan dalam Idul Adha dilambangkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan yang dikurbankan merupakan harta benda yang kita relakan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Pengorbanan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kesediaan untuk meninggalkan keinginan dan hawa nafsu demi menjalankan perintah-Nya.

Ketaatan dalam Idul Adha tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rangkaian amalan yang menuntut ketaatan dan kepatuhan yang tinggi kepada Allah SWT. Setiap rukun dan tata cara haji harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketaatan ini menunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Pengorbanan dan ketaatan yang terkandung dalam Idul Adha memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Pengorbanan mengajarkan kita untuk tidak selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Ketaatan mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT, meskipun terkadang terasa berat dan bertentangan dengan keinginan kita.

Hari raya besar

Merupakan salah satu perayaan besar dalam ajaran Islam, Idul Adha menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi umat Muslim. Hari raya ini menjadi momen penting yang menandakan berakhirnya ibadah haji dan diperingati dengan penyembelihan hewan kurban.

 • Perayaan Idul Adha

  Perayaan Idul Adha dirayakan di seluruh dunia oleh umat Islam. Umat Muslim berkumpul di masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah, dan menyembelih hewan kurban.

 • Penyembelihan Hewan Kurban

  Penyembelihan hewan kurban merupakan bagian terpenting dari perayaan Idul Adha. Hewan yang dikurbankan biasanya berupa sapi, kambing, atau domba. Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan.

 • Silaturahmi dan Silaturahim

  Idul Adha menjadi momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan silaturahim. Umat Muslim saling mengunjungi, bermaaf-maafan, dan berbagi kebahagiaan.

 • Refleksi Diri

  Idul Adha juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Umat Muslim merenungkan perjalanan ibadah haji dan mengambil pelajaran dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim.

Berbagai aspek Hari Raya Besar Idul Adha ini saling terkait dan membentuk makna yang utuh. Perayaan ini menjadi simbol ketaatan, pengorbanan, dan kebersamaan umat Muslim. Idul Adha mengajarkan kita untuk selalu mengingat ajaran Nabi Ibrahim dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman dan mempererat hubungan dengan sesama.

Peringatan ibadah haji

Salah satu aspek penting dari Idul Adha adalah peringatan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup.

 • Rukun dan Tata Cara Haji

  Ibadah haji memiliki rukun dan tata cara yang harus dilaksanakan secara berurutan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setiap rukun haji memiliki makna dan hikmah yang mendalam.

 • Tempat-tempat Bersejarah

  Ibadah haji dilaksanakan di tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan kehidupan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW, seperti Masjidil Haram, Ka’bah, dan Arafah.

 • Waktu Pelaksanaan Haji

  Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam. Waktu pelaksanaan haji ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an.

 • Simbol Pengorbanan dan Ketaatan

  Ibadah haji merupakan simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Jamaah haji meninggalkan harta benda dan keluarganya untuk beribadah di tanah suci.

Peringatan ibadah haji dalam Idul Adha mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjalankan rukun Islam kelima. Ibadah haji mengajarkan kita untuk mengorbankan harta, waktu, dan tenaga demi meraih ridha Allah SWT. Selain itu, ibadah haji juga memperkuat persaudaraan dan kebersamaan umat Islam dari seluruh dunia.

Tradisi dan budaya

Tradisi dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Adha. Setiap daerah memiliki tradisi dan budayanya masing-masing dalam merayakan hari raya ini, yang menambah kekayaan dan keberagaman perayaan Idul Adha di seluruh dunia.

Tradisi dan budaya dalam Idul Adha biasanya berpusat pada penyembelihan hewan kurban, berkumpul bersama keluarga dan kerabat, serta berbagi makanan dan kebahagiaan. Di beberapa daerah, ada tradisi khusus seperti karnaval, pertunjukan musik, atau lomba-lomba yang diselenggarakan untuk memeriahkan Idul Adha.

Tradisi dan budaya ini tidak hanya memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai luhur Islam dan budaya lokal. Melalui tradisi dan budaya, masyarakat dapat memahami makna dan hikmah Idul Adha dengan lebih mendalam, sekaligus memperkaya pengalaman spiritual dan sosial dalam merayakan hari raya ini.

Solidaritas dan kebersamaan

Solidaritas dan kebersamaan merupakan aspek penting dalam perayaan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita untuk mempererat tali silaturahmi, saling berbagi, dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan.

Salah satu wujud solidaritas dan kebersamaan dalam Idul Adha adalah dengan berbagi daging hewan kurban. Daging kurban yang dibagikan tidak hanya untuk keluarga dan kerabat, tetapi juga untuk tetangga, fakir miskin, dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan kita untuk saling berbagi rezeki dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain.

Selain itu, Idul Adha juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar umat Islam. Umat Islam berkumpul di masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah, dan saling bermaaf-maafan. Momen ini menjadi kesempatan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian, solidaritas dan kebersamaan menjadi komponen penting dalam Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita untuk saling berbagi, peduli terhadap sesama, dan memperkuat hubungan antar umat Islam. Semangat solidaritas dan kebersamaan ini tidak hanya terbatas pada saat Idul Adha saja, tetapi juga harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung.

Penyembelihan hewan kurban dalam Idul Adha bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol pengorbanan dan berbagi. Daging hewan kurban yang dibagikan kepada yang membutuhkan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Idul Adha mengajarkan kita untuk berbagi rezeki dan membantu mereka yang kesulitan.

Selain itu, Idul Adha juga menjadi momen untuk merefleksikan diri dan meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Kita diingatkan untuk selalu bersikap baik, saling menghormati, dan membantu sesama. Dengan demikian, Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita.

Ajaran Nabi Ibrahim

Ajaran Nabi Ibrahim merupakan landasan spiritual dan moral yang sangat berpengaruh dalam perayaan Idul Adha. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, menjadi simbol ketaatan, kesabaran, dan cinta kepada Allah SWT.

 • Ketaatan kepada Allah SWT

  Nabi Ibrahim mengajarkan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah SWT, bahkan dalam situasi yang sulit dan penuh ujian. Kisah pengorbanannya menjadi bukti nyata ketaatan dan kesediaan untuk mengorbankan hal yang paling dicintai demi menjalankan perintah Tuhan.

 • Kesabaran dalam Menghadapi Ujian

  Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya yang sangat dicintai. Beliau menghadapi ujian ini dengan kesabaran dan keyakinan yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.

 • Cinta yang Tulus kepada Allah SWT

  Pengorbanan Nabi Ibrahim menunjukkan cinta beliau yang tulus kepada Allah SWT. Beliau rela mengorbankan putranya untuk membuktikan kecintaannya kepada Tuhan. Cinta ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk selalu mencintai Allah SWT di atas segalanya.

 • Pengorbanan untuk Kebaikan

  Ajaran Nabi Ibrahim mengajarkan pentingnya berkorban untuk kebaikan. Pengorbanan beliau menjadi simbol kesediaan untuk memberikan sesuatu yang berharga demi kepentingan orang lain atau untuk kebaikan bersama.

Ajaran Nabi Ibrahim yang terkandung dalam perayaan Idul Adha menjadi pengingat penting bagi umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai ketaatan, kesabaran, cinta, dan pengorbanan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup yang membawa keberkahan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Syariat Islam

Syariat Islam merupakan landasan utama dalam perayaan Idul Adha. Syariat Islam mengatur berbagai aspek pelaksanaan ibadah kurban, mulai dari jenis hewan yang boleh dikurbankan, tata cara penyembelihan, hingga pembagian daging kurban.

Salah satu aspek penting dalam syariat Islam terkait Idul Adha adalah perintah untuk berkurban bagi umat Islam yang mampu. Perintah ini tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Kautsar ayat 2: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.” Perintah ini menjadi dasar kewajiban bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha.

Selain mengatur pelaksanaan ibadah kurban, syariat Islam juga mengajarkan hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Idul Adha. Di antaranya adalah nilai ketaatan kepada Allah SWT, kesabaran dalam menghadapi ujian, cinta yang tulus kepada Allah SWT, serta pentingnya pengorbanan untuk kebaikan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Dengan memahami hubungan antara syariat Islam dan Idul Adha, umat Islam dapat melaksanakan ibadah kurban dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, pemahaman ini juga dapat membantu umat Islam untuk menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Idul Adha, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Momentum Refleksi Diri

Idul Adha merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Perayaan ini mengingatkan kita pada pengorbanan Nabi Ibrahim dan ketaatannya kepada Allah SWT. Kisah pengorbanan tersebut mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT. Melalui refleksi diri, kita dapat menilai kembali perjalanan hidup kita, menyadari kesalahan dan kekurangan, serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Refleksi diri juga mendorong kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah SWT. Kita dapat mengevaluasi kualitas ibadah dan ketaatan kita, serta mencari cara untuk meningkatkannya. Selain itu, refleksi diri membantu kita untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan diri, sehingga kita dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kekurangan kita.

Secara praktis, momentum refleksi diri selama Idul Adha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita dapat meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur’an dan merenungkan makna kandungannya. Kita juga dapat berdoa dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, kita dapat berdiskusi dengan teman atau keluarga tentang pengalaman spiritual kita dan berbagi pelajaran yang kita peroleh.

Dengan memahami hubungan antara Idul Adha dan momentum refleksi diri, kita dapat memaksimalkan momen ini untuk meningkatkan kualitas spiritual dan pribadi kita. Refleksi diri menjadi komponen penting dalam perayaan Idul Adha, karena membantu kita untuk menyadari makna pengorbanan, bersyukur atas nikmat Allah SWT, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Pertanyaan Umum Seputar Idul Adha

Artikel ini akan menyajikan beberapa pertanyaan umum seputar Idul Adha, beserta jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul di benak pembaca atau mengklarifikasi aspek-aspek tertentu dari Idul Adha.

Pertanyaan 1: Apa itu Idul Adha?

Jawaban: Idul Adha adalah hari raya besar bagi umat Islam yang dirayakan setiap tahun setelah ibadah haji. Hari raya ini menandai berakhirnya ibadah haji dan diperingati dengan penyembelihan hewan kurban.

Pertanyaan 2: Kapan Idul Adha dirayakan?

Jawaban: Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam.

Pertanyaan 3: Apa makna di balik penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha?

Jawaban: Penyembelihan hewan kurban melambangkan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini juga merupakan sarana untuk berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Pertanyaan 4: Apa saja jenis hewan yang boleh dikurbankan pada Idul Adha?

Jawaban: Hewan yang boleh dikurbankan pada Idul Adha adalah sapi, kambing, domba, dan unta.

Pertanyaan 5: Bagaimana cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam?

Jawaban: Hewan kurban harus disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Cara menyembelih yang benar adalah dengan memotong urat nadi leher hewan dengan pisau yang tajam.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara membagi daging hewan kurban?

Jawaban: Daging hewan kurban dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk keluarga yang berkurban, satu bagian untuk fakir miskin, dan satu bagian untuk tetangga dan kerabat.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum seputar Idul Adha beserta jawabannya. Perayaan Idul Adha tidak hanya sekedar penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan memperkuat tali silaturahmi dengan sesama.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam perayaan Idul Adha.

Tips Merayakan Idul Adha yang Bermakna

Perayaan Idul Adha tidak hanya sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan memperkuat tali silaturahmi dengan sesama. Berikut adalah beberapa tips untuk merayakan Idul Adha yang bermakna:

Tip 1: Niatkan Beribadah
Sebelum menyembelih hewan kurban, niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT. Pahami bahwa ibadah kurban bukan sekedar tradisi, tetapi merupakan bentuk ketaatan dan pengorbanan kepada-Nya.

Tip 2: Pilih Hewan Kurban yang Sesuai Syariat
Pilihlah hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Pastikan hewan tersebut cukup umur, tidak cacat, dan tidak sedang sakit.

Tip 3: Sembelih Hewan Kurban dengan Cara yang Benar
Sembelih hewan kurban dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Gunakan pisau yang tajam dan potong urat nadi leher hewan dengan cepat dan tepat.

Tip 4: Bagikan Daging Kurban dengan Adil
Bagilah daging hewan kurban menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk keluarga yang berkurban, satu bagian untuk fakir miskin, dan satu bagian untuk tetangga dan kerabat.

Tip 5: Jalin Silaturahmi dengan Sesama
Manfaatkan momen Idul Adha untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan tetangga. Saling mengunjungi dan bermaaf-maafan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Tip 6: Berdoa dan Berzikir
Idul Adha adalah momen yang tepat untuk memperbanyak doa dan zikir. Mohonlah ampunan atas dosa-dosa kita dan panjatkan doa-doa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, kita dapat merayakan Idul Adha dengan lebih bermakna. Perayaan Idul Adha tidak hanya sekedar ritual, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang Idul Adha dan pengamalan nilai-nilai luhurnya, kita dapat menjadikan hari raya ini sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Melalui pembahasan yang komprehensif, kita dapat memahami bahwa Idul Adha bukan sekadar hari raya kurban, tetapi juga sarat dengan makna dan nilai-nilai luhur. Penyembelihan hewan kurban menjadi simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT, sekaligus sarana untuk berbagi rezeki dengan sesama.

Perayaan Idul Adha mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT, memperkuat tali silaturahmi, dan meningkatkan kualitas diri. Melalui refleksi diri dan peningkatan ibadah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa.

Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, serta mempererat hubungan kita dengan sesama. Dengan memahami makna dan hikmah di balik Idul Adha, semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru