Doa Mau Berangkat Haji

lisa


Doa Mau Berangkat Haji

Doa mau berangkat haji merupakan permohonan yang dipanjatkan oleh umat Muslim sebelum melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah. Doa ini berisi harapan agar perjalanan dan ibadah haji yang dilakukan berjalan lancar dan diterima oleh Allah SWT.

Doa mau berangkat haji memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah untuk memohon perlindungan Allah SWT selama perjalanan, memudahkan segala urusan selama berada di Tanah Suci, dan sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam sejarahnya, doa mau berangkat haji telah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika hendak berangkat haji. Doa ini telah menjadi tradisi yang terus dijalankan oleh umat Muslim hingga saat ini.

Doa Mau Berangkat Haji

Doa mau berangkat haji memiliki peran penting dalam ibadah haji. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait doa mau berangkat haji:

 • Memohon perlindungan Allah SWT
 • Memudahkan segala urusan
 • Mengharap diterimanya ibadah haji
 • Meningkatkan kekhusyukan
 • Menjadi tanda syukur
 • Menguatkan keimanan
 • Menjalin ukhuwah Islamiyah
 • Menjadi amalan sunnah

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang makna dan pentingnya doa mau berangkat haji. Doa ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada pengalaman spiritual dan kualitas ibadah haji secara keseluruhan.

Memohon perlindungan Allah SWT

Memohon perlindungan Allah SWT merupakan aspek fundamental dalam doa mau berangkat haji. Sebab, perjalanan haji akan melalui berbagai macam medan dan kondisi yang tidak terduga. Dengan memohon perlindungan Allah SWT, jemaah haji berharap agar senantiasa dilindungi dari segala bentuk gangguan, bahaya, dan cobaan selama menjalankan ibadah haji.

Dalam doa mau berangkat haji, terdapat beberapa lafaz yang menunjukkan permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Misalnya, doa berikut:

“Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan dan mara bahaya di darat dan di laut. Jagalah aku dari gangguan setan dan manusia yang tidak bertanggung jawab.”

Selain itu, jemaah haji juga dapat membaca doa-doa lain yang berisi permohonan perlindungan, seperti doa memohon keselamatan dalam perjalanan, doa tolak bala, atau doa berlindung dari gangguan jin dan setan.

Dengan memohon perlindungan Allah SWT dalam doa mau berangkat haji, jemaah haji akan merasa lebih tenang dan yakin dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka percaya bahwa Allah SWT akan senantiasa menjaga dan melindungi mereka selama perjalanan dan selama berada di Tanah Suci.

Memudahkan segala urusan

Memudahkan segala urusan merupakan salah satu aspek penting dalam doa mau berangkat haji. Sebab, ibadah haji merupakan perjalanan yang panjang dan melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Dengan berdoa memohon kemudahan segala urusan, jemaah haji berharap agar segala sesuatunya diperlancar dan dimudahkan oleh Allah SWT.

Dalam doa mau berangkat haji, terdapat beberapa lafaz yang menunjukkan permohonan kemudahan segala urusan. Misalnya, doa berikut:

“Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dalam perjalanan haji ini. Lancarkanlah perjalanan darat dan lautku, serta mudahkanlah segala urusan yang akan kuhadapi di Tanah Suci.”

Selain itu, jemaah haji juga dapat membaca doa-doa lain yang berisi permohonan kemudahan urusan, seperti doa memohon kelancaran perjalanan, doa tolak kesialan, atau doa memohon pertolongan Allah SWT dalam segala hal.

Dengan berdoa memohon kemudahan segala urusan, jemaah haji akan merasa lebih optimis dan percaya diri dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka percaya bahwa Allah SWT akan senantiasa memudahkan segala urusan mereka selama perjalanan dan selama berada di Tanah Suci.

Contoh nyata kemudahan segala urusan yang dialami oleh jemaah haji adalah ketika mereka mendapatkan kemudahan dalam memperoleh visa, mendapatkan penerbangan yang sesuai dengan jadwal, serta mendapatkan hotel dan transportasi yang nyaman selama berada di Tanah Suci. Kemudahan-kemudahan ini merupakan bukti nyata bahwa doa mau berangkat haji telah dikabulkan oleh Allah SWT.

Memahami hubungan antara doa mau berangkat haji dan kemudahan segala urusan sangat penting bagi jemaah haji. Hal ini akan membuat mereka semakin yakin dan percaya bahwa Allah SWT akan senantiasa membantu dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah perjalanan haji mereka.

Mengharap diterimanya ibadah haji

Mengharap diterimanya ibadah haji merupakan salah satu aspek terpenting dalam doa mau berangkat haji. Sebab, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam Islam, dan setiap Muslim yang mampu wajib melaksanakannya minimal sekali seumur hidup. Dengan berdoa memohon diterimanya ibadah haji, jemaah haji berharap agar segala amal ibadah yang mereka lakukan selama di Tanah Suci diterima dan diridhai oleh Allah SWT.

Dalam doa mau berangkat haji, terdapat beberapa lafaz yang menunjukkan permohonan diterimanya ibadah haji. Misalnya, doa berikut:

“Ya Allah, terimalah ibadah hajiku. Jadikanlah ibadah hajiku sebagai haji yang mabrur dan diridhai oleh-Mu.”

Selain itu, jemaah haji juga dapat membaca doa-doa lain yang berisi permohonan diterimanya ibadah haji, seperti doa memohon ampunan dosa, doa memohon ridha Allah SWT, atau doa memohon husnul khatimah.

Dengan berdoa memohon diterimanya ibadah haji, jemaah haji akan merasa lebih tenang dan yakin dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka percaya bahwa Allah SWT akan senantiasa menerima dan meridhai segala amal ibadah yang mereka lakukan selama di Tanah Suci, sehingga ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur dan bernilai di sisi Allah SWT.

Meningkatkan kekhusyukan

Meningkatkan kekhusyukan merupakan salah satu aspek penting dalam doa mau berangkat haji. Kekhusyukan dapat diartikan sebagai sikap khusyuk, tenang, dan fokus dalam beribadah. Dengan meningkatkan kekhusyukan, jemaah haji dapat lebih konsentrasi dan menghayati setiap amalan ibadah yang dilakukan selama di Tanah Suci.

Doa mau berangkat haji memiliki peran penting dalam meningkatkan kekhusyukan jemaah haji. Sebab, doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar diberikan ketenangan hati, kekhusyukan, dan bimbingan dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan memanjatkan doa tersebut, jemaah haji diharapkan dapat lebih fokus dan menghayati setiap amalan ibadah yang dilakukan, sehingga ibadah haji yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan bernilai di sisi Allah SWT.

Selain itu, meningkatkan kekhusyukan juga merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis:

“Tidaklah diterima haji seseorang yang tidak disertai dengan kekhusyukan dan ketakwaan.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kekhusyukan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah haji. Oleh karena itu, jemaah haji perlu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekhusyukan dalam setiap amalan ibadah yang dilakukan selama di Tanah Suci.

Menjadi Tanda Syukur

Doa mau berangkat haji tidak hanya berisi permohonan perlindungan, kemudahan, dan penerimaan ibadah, tetapi juga menjadi tanda syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menunaikan ibadah haji. Syukur atas nikmat Allah SWT ini tercermin dalam berbagai aspek doa mau berangkat haji.

 • Pengakuan atas Karunia Allah SWT

  Dalam doa mau berangkat haji, jemaah haji mengakui bahwa kesempatan untuk menunaikan ibadah haji merupakan karunia besar dari Allah SWT. Mereka bersyukur atas nikmat kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang telah diberikan, sehingga mereka dapat berangkat ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji.

 • Harapan Diterimanya Ibadah

  Syukur juga diwujudkan dalam harapan jemaah haji agar ibadah mereka diterima oleh Allah SWT. Mereka berdoa agar segala amal ibadah yang dilakukan selama di Tanah Suci, mulai dari ihram hingga wukuf, dapat menjadi ibadah yang mabrur dan diridhai oleh Allah SWT.

 • Kesadaran akan Keterbatasan Diri

  Doa mau berangkat haji juga menunjukkan kesadaran jemaah haji akan keterbatasan diri. Mereka mengakui bahwa segala persiapan dan usaha yang telah dilakukan tidak akan berarti tanpa pertolongan dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, mereka berdoa memohon bimbingan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji.

 • Tekad untuk Beribadah dengan Sungguh-sungguh

  Syukur atas kesempatan menunaikan ibadah haji juga mendorong jemaah haji untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka bertekad untuk melaksanakan setiap amalan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendapatkan pahala yang berlimpah.

Dengan demikian, doa mau berangkat haji tidak hanya sekedar permohonan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wujud syukur atas karunia dan kesempatan yang telah diberikan. Syukur ini menjadi motivasi bagi jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat menjadi haji yang mabrur dan diridhai oleh Allah SWT.

Menguatkan Keimanan

Doa mau berangkat haji memiliki peran penting dalam menguatkan keimanan seorang Muslim. Sebab, dalam doa tersebut terkandung pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah SWT, serta harapan akan pertolongan dan bimbingan-Nya dalam melaksanakan ibadah haji.

Dengan memanjatkan doa mau berangkat haji, seorang Muslim akan semakin menyadari akan keterbatasan dirinya dan semakin bergantung kepada Allah SWT. Hal ini akan mendorongnya untuk selalu berusaha beribadah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta menjauhi segala larangan-Nya. Iman yang kuat menjadi landasan utama dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga doa mau berangkat haji menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat keimanan seorang Muslim.

Selain itu, doa mau berangkat haji juga dapat menguatkan keimanan melalui penghayatan makna-makna ibadah haji itu sendiri. Misalnya, saat mengucapkan talbiyah, seorang Muslim akan semakin menyadari kebesaran Allah SWT yang telah memanggilnya untuk datang ke Tanah Suci. Saat melakukan thawaf, ia akan semakin menghayati bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah. Dan saat bermunajat di Arafah, ia akan semakin merasakan dekatnya hubungannya dengan Allah SWT.

Dengan demikian, doa mau berangkat haji tidak hanya menjadi sarana permohonan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk menguatkan keimanan seorang Muslim. Iman yang kuat akan menjadi bekal yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga ibadah tersebut dapat menjadi haji yang mabrur dan diridhai oleh Allah SWT.

Menjalin Ukhuwah Islamiyah

Dalam konteks doa mau berangkat haji, “menjalin ukhuwah Islamiyah” merupakan salah satu aspek penting yang diharapkan dapat terwujud. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan sesama umat Islam yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

 • Saling Membantu dan Mendukung

  Jemaah haji yang berangkat bersama dalam satu kelompok diharapkan dapat saling membantu dan mendukung selama perjalanan maupun selama berada di Tanah Suci. Mereka saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadah dengan baik, berbagi makanan dan minuman, serta membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi.

 • Menghargai Perbedaan

  Dalam kelompok jemaah haji yang berangkat bersama, biasanya terdapat perbedaan latar belakang suku, budaya, dan negara. Doa mau berangkat haji mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan tersebut dan tetap menjaga persatuan sebagai sesama umat Islam.

 • Menjaga Persaudaraan

  Ukhuwah Islamiyah yang terjalin selama ibadah haji diharapkan dapat terus terjaga setelah kembali ke tanah air. Jemaah haji diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan saling mendoakan agar ibadah haji yang telah dilaksanakan menjadi mabrur dan diterima oleh Allah SWT.

Dengan demikian, “menjalin ukhuwah Islamiyah” dalam doa mau berangkat haji sangat penting untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan selama melaksanakan ibadah haji. Hal ini akan membuat ibadah haji menjadi lebih bermakna dan berkesan, serta memperkuat persaudaraan sesama umat Islam.

Menjadi amalan sunnah

Dalam ajaran Islam, berdoa merupakan amalan yang sangat dianjurkan, termasuk doa mau berangkat haji. Doa mau berangkat haji termasuk dalam kategori amalan sunnah, yaitu amalan yang tidak wajib namun sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Doa mau berangkat haji memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

 • Memohon perlindungan dan keselamatan selama perjalanan haji
 • Memudahkan segala urusan selama ibadah haji
 • Mengharap diterimanya ibadah haji
 • Meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah
 • Menjadi tanda syukur atas kesempatan menunaikan ibadah haji
 • Menguatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah

Dengan demikian, mengerjakan doa mau berangkat haji merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah haji kita. Doa ini menjadi amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap Muslim yang hendak berangkat haji.

Selain itu, doa mau berangkat haji juga memiliki nilai edukatif. Melalui doa ini, kita diajarkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, doa ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Pertanyaan Umum tentang Doa Mau Berangkat Haji

Pertanyaan umum berikut akan membantu Anda memahami doa mau berangkat haji dan keutamaannya:

Pertanyaan 1: Apa saja keutamaan membaca doa mau berangkat haji?

Jawaban: Membaca doa mau berangkat haji memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah memohon perlindungan Allah SWT selama perjalanan, memudahkan segala urusan selama berada di Tanah Suci, dan sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

Pertanyaan 2: Apakah doa mau berangkat haji termasuk amalan wajib?

Jawaban: Doa mau berangkat haji termasuk dalam kategori amalan sunnah, yaitu amalan yang tidak wajib namun sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Pertanyaan 3: Apa saja yang termasuk dalam doa mau berangkat haji?

Jawaban: Doa mau berangkat haji biasanya berisi permohonan perlindungan Allah SWT, kemudahan dalam segala urusan, harapan agar ibadah haji diterima, peningkatan kekhusyukan, rasa syukur, penguatan iman, dan ukhuwah Islamiyah.

Pertanyaan 4: Kapan waktu yang tepat untuk membaca doa mau berangkat haji?

Jawaban: Doa mau berangkat haji dapat dibaca sebelum berangkat ke Tanah Suci atau saat sudah berada di Tanah Suci menjelang pelaksanaan ibadah haji.

Pertanyaan 5: Apakah ada bacaan doa mau berangkat haji yang khusus?

Jawaban: Ya, ada beberapa bacaan doa mau berangkat haji yang khusus, namun Anda juga dapat membaca doa-doa lainnya yang berisi permohonan perlindungan, kemudahan, dan penerimaan ibadah haji.

Pertanyaan 6: Apakah ada adab dalam membaca doa mau berangkat haji?

Jawaban: Ya, ada beberapa adab dalam membaca doa mau berangkat haji, antara lain menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.

Dengan memahami pertanyaan umum dan jawaban yang diberikan, diharapkan dapat menambah pemahaman Anda tentang doa mau berangkat haji dan keutamaannya. Doa ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mempersiapkan ibadah haji, selain mempersiapkan fisik dan materi.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang doa mau berangkat haji, termasuk bacaan doa yang dianjurkan dan adab-adab dalam membacanya.

Tips Doa Mau Berangkat Haji

Berikut adalah beberapa tips penting untuk mengoptimalkan doa mau berangkat haji Anda:

Pastikan niat yang tulus dan ikhlas: Berdoalah dengan niat yang tulus untuk memohon perlindungan dan kemudahan Allah SWT selama perjalanan dan ibadah haji.

Bacalah doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan: Rasakan setiap kata yang diucapkan dan hayati makna di balik doa yang dipanjatkan.

Berdoa secara rutin dan berkesinambungan: Jangan hanya berdoa sesekali, tetapi jadikan doa mau berangkat haji sebagai amalan rutin hingga keberangkatan haji.

Libatkan keluarga dan kerabat: Ajak keluarga dan kerabat untuk ikut mendoakan kelancaran dan keberkahan ibadah haji Anda.

Perbanyak sedekah dan amal baik: Sedekah dan amal baik dapat memperlancar jalan Anda dalam beribadah haji.

Jaga kesehatan dan kebugaran: Perjalanan dan ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima, maka jaga kesehatan dan kebugaran dengan baik.

Tawakkal kepada Allah SWT: Setelah berikhtiar dan berdoa, serahkan semua urusan kepada Allah SWT dan yakinlah akan pertolongan-Nya.

Berdoa dengan penuh harap: Berdoalah dengan penuh harap dan keyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa-doa Anda.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan doa mau berangkat haji Anda dapat lebih khusyuk, bermakna, dan dikabulkan oleh Allah SWT. Ingatlah bahwa doa adalah senjata orang beriman, dan dengan memohon kepada Allah SWT, kita telah menempuh cara terbaik untuk mempersiapkan dan melancarkan perjalanan dan ibadah haji kita.

Tips-tips ini menjadi bekal penting untuk mengawali langkah Anda menuju Tanah Suci. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca saat mau berangkat haji.

Kesimpulan

Doa mau berangkat haji memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan dan melancarkan perjalanan serta ibadah haji. Doa ini merupakan wujud permohonan perlindungan, kemudahan, dan penerimaan ibadah kepada Allah SWT. Dengan memanjatkan doa mau berangkat haji, jemaah haji diharapkan dapat meningkatkan kekhusyukan, memperkuat keimanan, dan menjalin ukhuwah Islamiyah.

Beberapa poin utama yang perlu ditekankan dalam doa mau berangkat haji antara lain:

 1. Permohonan perlindungan, kemudahan, dan penerimaan ibadah: Doa mau berangkat haji berisi permohonan mendalam kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan selama perjalanan, dimudahkan segala urusan selama berada di Tanah Suci, serta diterima segala ibadah haji yang dilaksanakan.
 2. Peningkatan kekhusyukan, keimanan, dan ukhuwah Islamiyah: Doa mau berangkat haji berfungsi sebagai pengingat akan kebesaran Allah SWT dan memotivasi jemaah haji untuk meningkatkan kekhusyukan, memperkuat keimanan, dan menjalin persaudaraan sesama umat Islam.
 3. Amalan sunnah yang dianjurkan: Mengerjakan doa mau berangkat haji merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap Muslim yang hendak berangkat haji. Doa ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan persiapan spiritual dalam menyongsong perjalanan dan ibadah haji.

Dengan memahami makna dan keutamaan doa mau berangkat haji, diharapkan jemaah haji dapat mempersiapkan diri dengan lebih optimal dan menjalankan ibadah haji dengan penuh kekhusyukan dan keberkahan.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru