Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan

lisa


Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan

Doa makan sahur puasa Ramadhan adalah permohonan kepada Allah SWT agar kita diberkahi saat menjalankan ibadah puasa. Doa ini biasanya dipanjatkan sebelum menyantap makanan sahur.

Membaca doa makan sahur memiliki banyak manfaat, di antaranya: memohon berkah dan rezeki pada makanan yang disantap, menambah pahala saat berpuasa, dan memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Doa ini juga merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang doa makan sahur puasa Ramadhan, termasuk tata cara membacanya, keutamaannya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacanya.

doa makan sahur puasa ramadhan

Doa makan sahur puasa Ramadhan merupakan bagian penting dari ibadah puasa. Doa ini memiliki beberapa aspek penting, antara lain:

 • Lafal: Bacaan doa yang diucapkan sebelum makan sahur.
 • Tata cara: Cara membaca doa dengan benar dan sesuai sunnah.
 • Keutamaan: Manfaat dan pahala membaca doa makan sahur.
 • Waktu: Waktu yang tepat untuk membaca doa, yaitu sebelum menyantap makanan sahur.
 • Tujuan: Maksud dan tujuan membaca doa, yaitu memohon berkah dan rezeki.
 • Hadis: Landasan hukum membaca doa makan sahur dari sunnah Nabi Muhammad SAW.
 • Hikmah: Pelajaran dan hikmah yang terkandung dalam doa makan sahur.
 • Etika: Adab dan perilaku yang harus diperhatikan saat membaca doa.

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan dalam doa makan sahur puasa Ramadhan. Dengan memahami dan mengamalkan aspek-aspek tersebut, kita dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang melimpah dari ibadah puasa yang kita jalankan.

Lafal

Lafal doa makan sahur puasa Ramadhan merupakan bagian yang sangat penting dari doa tersebut. Sebab, lafal doa inilah yang menjadi permohonan kita kepada Allah SWT agar diberkahi dalam menjalankan ibadah puasa.

Lafal doa makan sahur yang benar adalah sebagai berikut:

Latin: Nawaitu an ashuuma ghadan min Ramadhoona shauma lilllahi ta’aalaa

Artinya: “Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadhan karena Allah Ta’ala.”

Selain lafal doa di atas, terdapat juga doa makan sahur yang lebih panjang. Doa tersebut biasanya dibacakan setelah selesai membaca doa buka puasa.

Membaca lafal doa makan sahur dengan benar sangat penting agar doa kita diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pastikan kita membaca lafal doa dengan jelas dan fasih.

Tata cara

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan tidak hanya sekadar mengucapkan lafal doa saja, tetapi juga harus memperhatikan tata caranya. Tata cara membaca doa yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW akan membuat doa kita lebih afdal dan diterima oleh Allah SWT.

Berikut ini tata cara membaca doa makan sahur puasa Ramadhan sesuai sunnah:

 1. Sebelum membaca doa, terlebih dahulu berwudhu.
 2. Menghadap kiblat.
 3. Membaca doa dengan suara yang jelas dan fasih.
 4. Mengangkat kedua tangan saat membaca doa.
 5. Membaca doa dengan penuh penghayatan dan rasa syukur.

Dengan memperhatikan tata cara membaca doa yang benar, kita dapat lebih khusyuk dan fokus dalam memanjatkan doa kepada Allah SWT. Insya Allah, doa kita akan lebih mudah dikabulkan dan ibadah puasa kita akan lebih berkah.

Keutamaan

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan memiliki banyak keutamaan dan pahala. Di antaranya:

 • Mendapat berkah dan rezeki dari Allah SWT.
 • Pahala puasa akan dilipatgandakan.
 • Memperkuat keimanan kepada Allah SWT.
 • Terhindar dari godaan setan.
 • Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

Dengan membaca doa makan sahur, kita menunjukkan rasa syukur dan kerendahan hati kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Kita juga memohon kepada Allah SWT agar kita diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah, dengan membaca doa makan sahur, kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang melimpah.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang membaca doa makan sahur, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yang akan mendoakannya hingga waktu berbuka puasa.” (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa membaca doa makan sahur sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itu, jangan pernah melewatkan membaca doa makan sahur saat kita menjalankan ibadah puasa.

Waktu

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan memiliki waktu yang tepat, yaitu sebelum menyantap makanan sahur. Hal ini penting karena doa yang dipanjatkan sebelum makan akan lebih afdal dan berkah. Selain itu, membaca doa sebelum makan juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW.

 • Sebelum Menyantap Makanan Sahur

  Waktu yang paling tepat untuk membaca doa makan sahur adalah sebelum menyantap makanan sahur. Hal ini dilakukan agar doa yang dipanjatkan dapat mengawali aktivitas makan sahur dengan penuh keberkahan.

 • Sebelum Memulai Makan

  Selain sebelum menyantap makanan sahur, doa makan sahur juga dapat dibaca sebelum memulai makan. Hal ini dilakukan agar doa tersebut dapat mengawali proses makan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur.

 • Sebelum Menyantap Makanan yang Pertama

  Jika kita menyantap makanan sahur secara bertahap, maka doa makan sahur dapat dibaca sebelum menyantap makanan yang pertama. Hal ini dilakukan agar doa tersebut dapat mengawali setiap tahap makan dengan penuh keberkahan.

 • Sebelum Menyantap Makanan yang Paling Disukai

  Jika kita memiliki makanan sahur yang paling disukai, maka doa makan sahur dapat dibaca sebelum menyantap makanan tersebut. Hal ini dilakukan agar doa tersebut dapat mengawali kenikmatan makan dengan penuh rasa syukur.

Dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk membaca doa makan sahur, kita dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang melimpah dari ibadah puasa yang kita jalankan. Selain itu, membaca doa sebelum makan juga dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan.

Tujuan

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan memiliki tujuan utama, yaitu memohon berkah dan rezeki dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan lafal doa yang dipanjatkan, yaitu “Allahumma inni as-aluka bi-barakatika wa bi fadlik” yang artinya “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan berkah dan karunia-Mu.”

 • Memohon Keberkahan

  Berkah adalah segala kebaikan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Dengan memohon berkah, kita berharap makanan yang kita santap menjadi berkah dan bermanfaat bagi tubuh kita.

 • Memohon Rezeki

  Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik berupa materi maupun non-materi. Dengan memohon rezeki, kita berharap Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki selama menjalankan ibadah puasa.

 • Mengharap Ridha Allah SWT

  Dengan membaca doa makan sahur, kita juga berharap mendapatkan ridha dari Allah SWT. Ridha Allah SWT adalah hal yang sangat penting, karena merupakan kunci kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup.

 • Memperkuat Keimanan

  Membaca doa makan sahur juga dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab, dengan membaca doa, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah SWT dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan.

Dengan memahami tujuan membaca doa makan sahur puasa Ramadhan, kita dapat memanjatkan doa dengan penuh keyakinan dan harapan. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan memberikan berkah serta rezeki yang melimpah selama menjalankan ibadah puasa.

Hadis

Hadis merupakan pijakan hukum dalam membaca doa makan sahur puasa Ramadhan. Sebab, doa tersebut bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam.

 • Sumber Ajaran

  Hadis menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Qur’an. Di dalamnya terdapat banyak ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk doa makan sahur puasa Ramadhan.

 • Dalil yang Kuat

  Hadis tentang doa makan sahur puasa Ramadhan memiliki sanad yang kuat dan diriwayatkan oleh banyak perawi. Hal ini menunjukkan bahwa doa tersebut memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

 • Panduan bagi Umat Islam

  Hadis tentang doa makan sahur puasa Ramadhan menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan membaca doa tersebut, umat Islam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berharap mendapatkan keberkahan dalam puasanya.

 • Penguat Keimanan

  Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dapat memperkuat keimanan umat Islam. Sebab, dengan membaca doa tersebut, umat Islam mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Allah SWT dan hanya kepada-Nya mereka meminta pertolongan.

Dengan memahami landasan hukum membaca doa makan sahur dari sunnah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat semakin yakin dan khusyuk dalam memanjatkan doa tersebut. Semoga Allah SWT menerima doa-doa kita dan memberikan keberkahan serta rezeki yang melimpah selama menjalankan ibadah puasa.

Hikmah

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan tidak hanya sekadar mengucapkan lafal doa, tetapi juga memiliki banyak hikmah dan pelajaran berharga. Di antaranya:

 • Pengingat akan nikmat Allah SWT

  Membaca doa makan sahur mengingatkan kita akan nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita makanan dan minuman. Hal ini membuat kita lebih bersyukur dan menghargai nikmat tersebut.

 • Menumbuhkan rasa syukur

  Dengan membaca doa makan sahur, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Rasa syukur ini akan membuat kita lebih bersemangat dalam beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

 • Memperkuat keimanan

  Membaca doa makan sahur memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab, dengan membaca doa, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah SWT dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan.

 • Melatih kedisiplinan

  Membaca doa makan sahur melatih kita untuk disiplin dalam beribadah. Sebab, doa makan sahur harus dibaca setiap kali kita akan makan sahur. Kedisiplinan ini akan membuat kita lebih mudah dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya.

Dengan memahami hikmah yang terkandung dalam doa makan sahur, kita dapat semakin khusyuk dan bersemangat dalam membaca doa tersebut. Semoga Allah SWT menerima doa-doa kita dan memberikan keberkahan serta rezeki yang melimpah selama menjalankan ibadah puasa.

Etika

Etika dan perilaku yang harus diperhatikan saat membaca doa, termasuk doa makan sahur puasa Ramadhan, adalah bagian penting dari ibadah itu sendiri. Etika ini menunjukkan rasa hormat dan penghambaan kita kepada Allah SWT.

Beberapa etika yang perlu diperhatikan saat membaca doa antara lain:

 • Menghadap kiblat.
 • Berpakaian sopan dan menutup aurat.
 • Berwudhu terlebih dahulu.
 • Membaca doa dengan suara yang jelas dan fasih.
 • Mengangkat kedua tangan saat berdoa.
 • Berdoa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.
 • Tidak tergesa-gesa saat membaca doa.
 • Tidak berbicara atau melakukan aktivitas lain saat berdoa.
 • Berdoa dengan penuh keyakinan dan harapan.

Dengan memperhatikan etika saat membaca doa makan sahur puasa Ramadhan, doa kita akan lebih afdal dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, etika ini juga akan membuat kita lebih fokus dan khusyuk dalam memanjatkan doa. Insya Allah, dengan memperhatikan etika ini, ibadah puasa kita akan lebih berkah dan bermanfaat.

Pertanyaan Umum tentang Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan

Pertanyaan umum ini akan membahas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan doa makan sahur puasa Ramadhan, termasuk tata cara, keutamaan, dan etikanya.

Pertanyaan 1: Apa lafal doa makan sahur puasa Ramadhan?

Jawaban: Nawaitu an ashuuma ghadan min Ramadhoona shauma lilllahi ta’aalaa (Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadhan karena Allah Ta’ala).

Pertanyaan 2: Kapan waktu yang tepat untuk membaca doa makan sahur?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk membaca doa makan sahur adalah sebelum menyantap makanan sahur.

Pertanyaan 3: Apa tujuan membaca doa makan sahur?

Jawaban: Tujuan membaca doa makan sahur adalah untuk memohon berkah dan rezeki dari Allah SWT.

Pertanyaan 4: Apa saja keutamaan membaca doa makan sahur?

Jawaban: Keutamaan membaca doa makan sahur antara lain: memperoleh berkah dan rezeki, pahala puasa dilipatgandakan, memperkuat keimanan, dan terhindar dari godaan setan.

Pertanyaan 5: Bagaimana etika membaca doa makan sahur?

Jawaban: Etika membaca doa makan sahur antara lain: menghadap kiblat, berpakaian sopan, berwudhu, membaca doa dengan suara jelas, mengangkat kedua tangan, dan berdoa dengan khusyuk.

Pertanyaan 6: Apakah ada doa makan sahur yang lebih panjang?

Jawaban: Selain doa makan sahur yang telah disebutkan, terdapat juga doa makan sahur yang lebih panjang yang biasanya dibacakan setelah selesai membaca doa buka puasa.

Demikianlah pertanyaan umum tentang doa makan sahur puasa Ramadhan. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita dapat lebih menghayati dan mengamalkan sunnah ini dengan baik.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang keutamaan dan hikmah membaca doa makan sahur.

Tips Membaca Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan

Membaca doa makan sahur puasa Ramadhan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Doa ini memiliki beberapa keutamaan dan hikmah yang luar biasa. Berikut ini beberapa tips untuk membaca doa makan sahur dengan baik dan benar:

Tip 1: Hafalkan lafal doa makan sahur.

Hal ini penting agar kita dapat membaca doa dengan lancar dan fasih tanpa harus melihat teks.

Tip 2: Baca doa dengan suara yang jelas dan fasih.

Sehingga doa yang kita panjatkan dapat didengar oleh diri sendiri dan orang lain.

Tip 3: Angkat kedua tangan saat berdoa.

Mengangkat kedua tangan saat berdoa merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tip 4: Berdoa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.

Fokuskan pikiran dan hati pada doa yang sedang dipanjatkan agar doa tersebut dapat sampai kepada Allah SWT.

Tip 5: Berdoa dengan penuh keyakinan dan harapan.

Yakinlah bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa yang kita panjatkan.

Tip 6: Baca doa makan sahur secara berjamaah.

Membaca doa makan sahur secara berjamaah dapat menambah keberkahan dan pahala.

Tip 7: Ajak keluarga dan orang sekitar untuk membaca doa makan sahur bersama.

Dengan mengajak keluarga dan orang sekitar untuk membaca doa makan sahur bersama, kita dapat mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, insya Allah kita dapat membaca doa makan sahur puasa Ramadhan dengan baik dan benar. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT dan ibadah puasa kita diterima.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang keutamaan dan hikmah membaca doa makan sahur puasa Ramadhan.

Kesimpulan

Doa makan sahur puasa Ramadhan memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Dengan membacanya, kita dapat memohon berkah dan rezeki dari Allah SWT, memperkuat keimanan, dan terhindar dari godaan setan. Selain itu, membaca doa makan sahur juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca doa makan sahur, antara lain: menghadap kiblat, berpakaian sopan, berwudhu, membaca doa dengan suara jelas, mengangkat kedua tangan, dan berdoa dengan khusyuk. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, insya Allah doa makan sahur kita akan lebih afdal dan diterima oleh Allah SWT.

Marilah kita membiasakan diri untuk membaca doa makan sahur puasa Ramadhan setiap kali akan menyantap makanan sahur. Semoga dengan membaca doa ini, ibadah puasa kita semakin berkah dan bermanfaat.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru