10 Nama Malaikat yang Tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits

lisa


10 Nama Malaikat yang Tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam ajaran agama Islam, malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam mengatur dan menjalankan segala urusan di alam semesta. Malaikat juga seringkali ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada para nabi dan rasul.

Dalam Al-Qur’an dan hadits, disebutkan beberapa nama malaikat yang memiliki peran khusus dan seringkali disebut. Berikut adalah 10 nama malaikat tersebut beserta tugas utamanya:

10 Nama Malaikat

Berikut adalah 10 nama malaikat beserta tugas utamanya yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits:

 • Jibril: Menyampaikan wahyu
 • Mikail: Mengatur hujan dan rezeki
 • Israfil: Meniup sangkakala
 • Izrail: Mencabut nyawa
 • Munkar: Menanya di kubur
 • Nakir: Menanya di kubur
 • Raqib: Mencatat amal baik
 • Atid: Mencatat amal buruk
 • Malik: Menjaga neraka
 • Ridwan: Menjaga surga

Sepuluh malaikat tersebut merupakan sebagian dari banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT. Mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam mengatur dan menjalankan alam semesta.

Jibril: Menyampaikan Wahyu

Malavábbkat Jibril merupakan salah satu malaekat yang terpenting dalam Islam. Tugas utamanya adalah sebagai pembawa atau perantara وحu Allah kepada para nabi dan rasul. Jibril juga di kenal sebagai “Ruhul Amin” atau “Ruhul Qudus” yang artinya roh yang terpercaya atau roh yang suci.

Dalam Al-Qur’an, disebutkan bahwa Jibril adalah malaekat yang menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muحammad secara bertahap. Proses turunnya Al-Qur’an ini disebut dengan “Nuzulul Al-Qur’an”. Jibril juga bertugas untuk mengajarkan cara salat, zakat, dan ibadah-ibadah lain kepada Nabi Muحammad.

Selain itu, Jibril juga bertugas untuk memperkuat iman dan keyakina Nabi Muحammad dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul. Jibril juga membimbing dan melindungi Nabi Muحammad dari gangguan dan bahaya para musuh.

Dalam beberapa kisah disebutkan juga bahwa Jibril sering menampakkan diri kepada Nabi Muحammad dalam wuj下山jia yang berbeda- beda, terkadang sebagai laki-laki tua, pemuda, atau bahkan sebagai malaekat dengan sayap yang besar.

Malaekat Jibril merupakan salah satu malaekat yang mulia dan memiliki peran yang sangat PENTING DALAM Menurunkan Ajaran Agama Islam kepada umat Manusia.

Mikail: Mengatur Hujan dan Re̤ki

Malavábbkat Mikail merupakan salah satu malaekat yang memegang peranan penting dalam mengatur hujan dan re̤ki di muka bumi. Hujan merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, dan Mikail bertugas untuk memastikan bahwa hujan turun dengan teratur dan merata di seluruh bumi.

Selain mengatur hujan, Mikail juga bertugas untuk mengatur re̤ki atau sumber penghidupan bagi seluruh makhluk hidup. Mikail memastikan bahwa setiap makhluk hidup mendapatkan re̤ki yang cukup untuk bertahan hidup dan berkembang.

Dalam beberapa riwayat, Mikail juga disebut sebagai “Pembagi Re̤ki” atau “Penjamin Re̤ki”. Mikail bertugas untuk mendistribusikan re̤ki kepada seluruh makhluk hidup sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT.

Menurut kepercayaan Islam, Mikail juga bertugas untuk membawa serta mendampingi ruh manusia saat mereka meninggal dunia. Mikail akan menuntun ruh tersebut ke alam berikutnya dan mempersiapkan mereka untuk hari kiamat.

Malavábbkat Mikail merupakan salah satu malaekat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan alam semesta.

Israfil: Meniup Sangkakala

Malaikat Israfil adalah salah satu malaikat yang memegang peran penting pada hari kiamat. Tugas utamanya adalah meniup sangkakala, yang menandakan datangnya hari kiamat dan akhir dari alam semesta.

Dalam Al-Qur’an, disebutkan bahwa Israfil akan meniup sangkakala sebanyak dua kali. Tiupan pertama menandakan terjadinya kiamat kecil, di mana seluruh makhluk hidup akan binasa dan bumi akan hancur.

Tiupan kedua menandakan terjadinya kiamat besar, di mana seluruh alam semesta akan hancur dan kembali kepada asalnya, yaitu ketiadaan. Setelah tiupan kedua, seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia.

Menurut kepercayaan Islam, sangkakala yang ditiup oleh Israfil sangat besar dan panjang, dan suaranya dapat terdengar ke seluruh penjuru alam semesta. Suara sangkakala tersebut sangat menakutkan dan membuat seluruh makhluk hidup gemetar ketakutan.

Malaikat Israfil merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting pada hari kiamat. Tiupan sangkakalanya menjadi tanda dimulainya peristiwa akhir zaman dan berakhirnya kehidupan di dunia.

Izrail: Mencabut Nyawa

Malaikat Izrail adalah salah satu malaikat yang memegang peran penting dalam proses kematian manusia. Tugas utamanya adalah mencabut nyawa atau ruh dari jasad manusia ketika ajalnya telah tiba.

 • Mencabut Nyawa Orang Mukmin
  Ketika seorang mukmin meninggal dunia, Malaikat Izrail akan datang dengan wajah yang lembut dan berseri-seri. Izrail akan mencabut nyawa orang mukmin dengan cara yang mudah dan tidak menyakitkan, bagaikan mencabut sehelai rambut dari adonan.
 • Mencabut Nyawa Orang Kafir
  Ketika seorang kafir meninggal dunia, Malaikat Izrail akan datang dengan wajah yang keras dan menakutkan. Izrail akan mencabut nyawa orang kafir dengan cara yang menyakitkan, bagaikan mencabut duri dari bulu landak.
 • Mencabut Nyawa Anak Kecil
  Ketika seorang anak kecil meninggal dunia, Malaikat Izrail akan datang dengan wajah yang lembut dan penuh kasih sayang. Izrail akan mencabut nyawa anak kecil dengan cara yang sangat lembut dan tidak menyakitkan, bagaikan memetik bunga dari tangkainya.
 • Mencabut Nyawa Orang yang Sedang Tidur
  Ketika seseorang meninggal dunia dalam tidurnya, Malaikat Izrail akan datang dengan wajah yang tersenyum. Izrail akan mencabut nyawa orang yang sedang tidur dengan cara yang sangat lembut dan damai, bagaikan membangunkan seseorang dari tidurnya.

Malaikat Izrail merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kematian manusia. Izrail menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT.

Munkar: Menanya di Kubur

Malaikat Munkar adalah salah satu malaikat yang bertugas menanya atau menginspeksi manusia di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Nakir adalah menanyakan tentang keimanan dan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia.

 • Pertanyaan Pertama
  Pertanyaan pertama yang diajukan oleh malaikat Munkar adalah, “Siapa Tuhanmu?”. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tegas dan jelas, “Allah”. Jika jawabannya benar, maka Munkar akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
 • Pertanyaan Kedua
  Pertanyaan kedua yang diajukan adalah, “Siapa Nabimu?”. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tegas dan jelas, “Muhammad”. Jika jawabannya benar, maka Munkar akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
 • Pertanyaan Ketiga
  Pertanyaan ketiga yang diajukan adalah, “Apa agamamu?”. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tegas dan jelas, “Islam”. Jika jawabannya benar, maka Munkar akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
 • Pertanyaan Keempat
  Pertanyaan第四yang diajukan adalah, “Siapa kitabmu?”. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tegas dan jelas, “Al-Qur’an”. Jika jawabannya benar, maka Munkar akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

Jika seseorang dapat menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar, maka Munkar dan Nakir akan memberikan kelapangan dan ketenangan di dalam kuburnya. Namun, jika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka Munkar dan Nakir akan memberikan siksa dan azab di dalam kuburnya.

Malaikat Munkar merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan amal perbuatan manusia di alam kubur.

Nakir: Menanya di Kubur

Malaikat Nakir adalah salah satu malaikat yang bertugas menanya atau menginspeksi manusia di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Munkar adalah menanyakan tentang keimanan dan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia.

Nakir memiliki tugas khusus untuk menanyakan tentang amal perbuatan manusia. Ia akan menanyakan tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal baik lainnya. Nakir akan menilai apakah amal perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam.

Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan Nakir dengan baik dan menunjukkan bahwa ia telah melakukan amal perbuatan yang banyak, maka Nakir akan memberikan kelapangan dan ketenangan di dalam kuburnya. Namun, jika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan Nakir dengan baik atau menunjukkan bahwa ia telah melakukan banyak dosa, maka Nakir akan memberikan siksa dan azab di dalam kuburnya.

Malaikat Nakir merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan amal perbuatan manusia di alam kubur.

Raqib: Mencatat Amal Baik

Malaikat Raqib adalah salah satu malaikat yang bertugas mencatat segala amal perbuatan baik manusia selama hidup di dunia.

 • Mencatat Secara Detail
  Malaikat Raqib mencatat segala amal perbuatan baik manusia secara detail, sekecil apapun amal tersebut. Tidak ada satu pun amal baik yang luput dari catatan Raqib.
 • Mencatat dengan Adil
  Malaikat Raqib mencatat segala amal perbuatan baik manusia dengan adil dan jujur. Raqib tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun dari catatan amal baik manusia.
 • Mencatat dengan Penuh Kasih Sayang
  Malaikat Raqib mencatat segala amal perbuatan baik manusia dengan penuh kasih sayang. Raqib ingin agar manusia mendapatkan pahala yang setimpal atas amal baiknya.
 • Mencatat Hingga Hari Kiamat
  Malaikat Raqib akan terus mencatat segala amal perbuatan baik manusia hingga hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat tiba, catatan amal perbuatan baik manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Malaikat Raqib merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencatat amal perbuatan baik manusia selama hidup di dunia.

Atid: Men zuen Amal Buruk

Malaikat Atid adalah salah satu malaikat yang ber zuen mencatat amal perbuatan buruk manusia selama hidup di dunia.

 • Men zuen Secara Detail
  Malaikat Atid men zuen amal perbuatan buruk manusia secara detail, sekecil apapun amal tersebut. Tidak ada satu pun amal buruk yang luput dari catatan Atid.
 • Men zuen dengan Adil
  Malaikat Atid men zuen amal perbuatan buruk manusia dengan adil dan jujur. Atid tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun dari catatan amal buruk manusia.
 • Men zuen dengan Penuh Kebencian
  Malaikat Atid men zuen amal perbuatan buruk manusia dengan penuh kebencian. Atid ingin agar manusia mendapatkan azab yang setimpal atas amal buruknya.
 • Men zuen Hingga Hari Kiamat
  Malaikat Atid akan terus men zuen amal perbuatan buruk manusia hingga hari kiamat zuen. Setelah hari kiamat zuen, catatan amal perbuatan buruk manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah zuen.

Malaikat Atid merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam men zuen amal perbuatan buruk manusia selama hidup di dunia.

Malik: Menjaga Neraka

Malaikat Malik adalah salah satu malaikat yang bertugas menjaga neraka. Ia memiliki 19 anak buah yang membantunya dalam menjalankan tugasnya.

 • Menjaga Pintu Neraka
  Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan memastikan tidak ada seorang pun yang masuk neraka tanpa izin Allah SWT.
 • Menyiksa Penghuni Neraka
  Malaikat Malik dan anak buahnya bertugas menyiksa penghuni neraka sesuai dengan dosa-dosa yang telah mereka perbuat.
 • Mencegah Penghuni Neraka Keluar
  Malaikat Malik bertugas mencegah penghuni neraka keluar dari neraka. Ia akan memastikan bahwa penghuni neraka akan tetap berada di neraka selama-lamanya.
 • Menjalankan Perintah Allah SWT
  Malaikat Malik dan anak buahnya menjalankan segala perintah Allah SWT terkait dengan neraka dan penghuninya.

Malaikat Malik merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga neraka dan menyiksa penghuninya.

Ridwan: Menjaga Surga

Malaikat Ridwan adalah salah satu malaikat yang bertugas menjaga surga. Ia memiliki banyak anak buah yang membantunya dalam menjalankan tugasnya.

 • Menjaga Pintu Surga
  Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan memastikan tidak ada seorang pun yang masuk surga tanpa izin Allah SWT.
 • Menyambut Penghuni Surga
  Malaikat Ridwan dan anak buahnya bertugas menyambut penghuni surga dan mengantarkan mereka ke tempat tinggal mereka di surga.
 • Menjaga Ketertiban Surga
  Malaikat Ridwan bertugas menjaga ketertiban surga dan memastikan tidak ada penghuni surga yang melanggar aturan-aturan surga.
 • Menjalankan Perintah Allah SWT
  Malaikat Ridwan dan anak buahnya menjalankan segala perintah Allah SWT terkait dengan surga dan penghuninya.

Malaikat Ridwan merupakan salah satu malaikat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga surga dan menyambut penghuninya.

FAQ

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan 10 nama malaikat:

Question 1: Siapakah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul?

Answer 1: Malaikat Jibril.

Question 2: Siapakah malaikat yang bertugas mengatur hujan dan rezeki?

Answer 2: Malaikat Mikail.

Question 3: Siapakah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat?

Answer 3: Malaikat Israfil.

Question 4: Siapakah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia?

Answer 4: Malaikat Izrail.

Question 5: Siapakah malaikat yang bertugas menanya manusia di alam kubur tentang keimanan dan amal perbuatannya?

Answer 5: Malaikat Munkar dan Nakir.

Question 6: Siapakah malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia?

Answer 6: Malaikat Raqib.

Question 7: Siapakah malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia?

Answer 7: Malaikat Atid.

Question 8: Siapakah malaikat yang bertugas menjaga neraka?

Answer 8: Malaikat Malik.

Question 9: Siapakah malaikat yang bertugas menjaga surga?

Answer 9: Malaikat Ridwan.

Question 10: Apa peran malaikat dalam kehidupan manusia?

Answer 10: Malaikat berperan penting dalam mengatur alam semesta, menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, mencatat amal perbuatan, menjaga neraka dan surga, serta menjalankan perintah-perintah Allah SWT.

Demikianlah beberapa pertanyaan dan jawaban terkait dengan 10 nama malaikat. Semoga bermanfaat.

Selain penjelasan di atas, berikut ini adalah beberapa tips untuk menambah wawasan tentang malaikat:

Tips

Berikut ini adalah beberapa tips untuk menambah wawasan tentang malaikat:

Tip 1: Baca buku-buku tentang malaikat, baik buku-buku agama maupun buku-buku ilmiah.

Tip 2: Ikuti kajian-kajian atau seminar-seminar tentang malaikat.

Tip 3: Tonton film-film atau dokumenter-dokumenter tentang malaikat.

Tip 4: Diskusikan tentang malaikat dengan teman-teman, keluarga, atau guru.

Dengan melakukan tips-tips tersebut, diharapkan wawasan Anda tentang malaikat akan semakin luas dan mendalam.

Demikianlah artikel tentang 10 nama malaikat beserta tugas utamanya. Artikel ini semoga bermanfaat bagi Anda dalam menambah pengetahuan dan keimanan.

Conclusion

Kesimpulannya, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peran penting dalam mengatur alam semesta dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Beberapa malaikat yang memiliki peran khusus dan sering disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits adalah:

 • Jibril: Menyampaikan wahyu
 • Mikail: Mengatur hujan dan rezeki
 • Israfil: Meniup sangkakala
 • Izrail: Mencabut nyawa
 • Munkar: Menanya di kubur
 • Nakir: Menanya di kubur
 • Raqib: Mencatat amal baik
 • Atid: Mencatat amal buruk
 • Malik: Menjaga neraka
 • Ridwan: Menjaga surga

Sebagai umat Islam, kita wajib percaya kepada malaikat sebagai salah satu rukun iman. Kita juga harus bersyukur atas keberadaan malaikat yang selalu membantu dan melindungi kita. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT dan para malaikat-Nya.


Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru