Panduan Lengkap Ijab Qobul Zakat Fitrah

zakat

Panduan Lengkap Ijab Qobul Zakat Fitrah

lisa

Ijab qobul zakat fitrah adalah prosesi penyerahan dan penerimaan zakat fitrah yang dilakukan oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat). Prosesi ini biasanya dilakukan

Cek di Google News

Artikel Terbaru