Sunnah Shalat Idul Adha

lisa


Sunnah Shalat Idul Adha

Sunah salat Idul Adha adalah ibadah sunah yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu setelah salat Idul Adha dan sebelum khutbah. Sunah salat ini merupakan salah satu amalan penting dalam perayaan Idul Adha dan memiliki banyak manfaat bagi umat Islam.

Salat Idul Adha memiliki beberapa keutamaan, di antaranya: 1) Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, 2) Menambah pahala dan kebaikan, 3) Menghapus dosa-dosa kecil, dan 4) Mendapat syafaat di hari kiamat.

Sunah salat Idul Adha memiliki sejarah yang panjang. Menurut riwayat, salat ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah, saat beliau menunaikan ibadah haji. Sejak saat itu, sunah salat Idul Adha terus dipraktikkan oleh umat Islam hingga sekarang.

Sunnah Salat Idul Adha

Sunah salat Idul Adha merupakan salah satu ibadah sunah yang sangat penting dalam perayaan Idul Adha. Salat ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi umat Islam. Berikut adalah 8 aspek penting terkait sunah salat Idul Adha:

 • Niat
 • Waktu pelaksanaan
 • Tempat pelaksanaan
 • Rakaat
 • Tata cara
 • Khutbah
 • Takbir
 • Doa

Kedelapan aspek tersebut saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami agar dapat melaksanakan sunah salat Idul Adha dengan baik dan benar. Niat merupakan syarat sah salat, sedangkan waktu dan tempat pelaksanaan berkaitan dengan sah atau tidaknya salat. Rakaat, tata cara, dan khutbah merupakan bagian dari rukun salat, sedangkan takbir dan doa merupakan sunah yang sangat dianjurkan. Dengan memahami aspek-aspek penting ini, umat Islam dapat melaksanakan sunah salat Idul Adha dengan lebih khusyuk dan bermakna.

Niat

Niat merupakan aspek penting dalam ibadah salat, termasuk sunah salat Idul Adha. Niat adalah tujuan atau kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah. Dalam sunah salat Idul Adha, niat diucapkan dalam hati sebelum memulai salat. Niat ini berfungsi untuk membedakan antara salat Idul Adha dengan salat lainnya.

 • Lafal niat

  Lafadz niat sunah salat Idul Adha adalah sebagai berikut: “Saya niat salat sunah Idul Adha dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

 • Waktu niat

  Niat diucapkan dalam hati sebelum takbiratul ihram. Jika niat diucapkan setelah takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah.

 • Syarat niat

  Niat harus memenuhi syarat berikut: 1) Dilakukan dengan ikhlas, 2) Sesuai dengan sunah Rasulullah SAW, 3) Dilakukan secara jelas dan tegas.

 • Rukun niat

  Rukun niat dalam sunah salat Idul Adha adalah: 1) Meniatkan salat Idul Adha, 2) Meniatkan jumlah rakaat, 3) Meniatkan karena Allah Ta’ala.

Dengan memahami aspek-aspek niat dalam sunah salat Idul Adha, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih khusyuk dan bermakna. Niat yang benar dan ikhlas akan menjadi kunci diterimanya salat oleh Allah Ta’ala.

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sunah salat Idul Adha memiliki ketentuan tertentu yang harus diperhatikan. Ketentuan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya salat yang dikerjakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait waktu pelaksanaan sunah salat Idul Adha:

 • Sebelum salat Id

  Sunah salat Idul Adha dilaksanakan sebelum salat Id. Waktu pelaksanaan dimulai sejak terbit fajar hingga tergelincir matahari.

 • Setelah takbiratul ihram

  Sunah salat Idul Adha dimulai setelah imam mengucapkan takbiratul ihram pada salat Id.

 • Sebelum khutbah

  Sunah salat Idul Adha dilaksanakan sebelum khatib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Adha.

 • Makruh setelah khutbah

  Sunah salat Idul Adha hukumnya makruh jika dilaksanakan setelah khutbah Idul Adha.

Dengan memperhatikan ketentuan waktu pelaksanaan sunah salat Idul Adha, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih tepat waktu dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW.

Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan sunah salat Idul Adha memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sah atau tidaknya salat yang dikerjakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait tempat pelaksanaan sunah salat Idul Adha:

Sunah salat Idul Adha hendaknya dilaksanakan di lapangan atau tanah lapang yang luas. Hal ini dikarenakan salat Idul Adha biasanya dihadiri oleh banyak jamaah, sehingga membutuhkan tempat yang cukup luas untuk menampung semua jamaah. Selain itu, pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan atau tanah lapang juga lebih sesuai dengan sunah Rasulullah SAW yang biasa melaksanakan salat Id di padang Arafah.

Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat Idul Adha di lapangan atau tanah lapang, maka salat dapat dilaksanakan di masjid atau mushala. Namun, perlu diperhatikan bahwa masjid atau mushala yang digunakan harus cukup luas untuk menampung semua jamaah. Selain itu, kebersihan dan kesucian masjid atau mushala juga harus diperhatikan agar salat yang dikerjakan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Rakaat

Rakaat merupakan aspek penting dalam sunah salat Idul Adha. Rakaat adalah satuan hitung dalam salat yang terdiri dari gerakan-gerakan tertentu. Dalam sunah salat Idul Adha, terdapat dua rakaat yang harus dikerjakan.

 • Jumlah rakaat

  Sunah salat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Jumlah rakaat ini sesuai dengan sunah Rasulullah SAW yang selalu mengerjakan salat Idul Adha sebanyak dua rakaat.

 • Tata cara rakaat

  Tata cara rakaat dalam sunah salat Idul Adha sama dengan tata cara rakaat pada salat-salat lainnya. Rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah itu, dilanjutkan dengan gerakan rukuk, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Rakaat kedua dimulai dengan berdiri tegak, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang sama seperti pada rakaat pertama.

Dengan memahami aspek rakaat dalam sunah salat Idul Adha, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih tepat dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Rakaat yang benar dan sesuai dengan sunah akan menjadi kunci diterimanya salat oleh Allah SWT.

Tata cara

Tata cara merupakan aspek penting dalam sunah salat Idul Adha. Tata cara salat Idul Adha meliputi gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang dilakukan selama salat. Tata cara ini harus dilakukan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW agar salat yang dikerjakan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Tata cara salat Idul Adha secara umum sama dengan tata cara salat-salat lainnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya adalah: 1) Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A’la. 2) Pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. 3) Pada setiap rakaat, disunahkan membaca takbir sebanyak tujuh kali. 4) Tidak ada gerakan qunut pada salat Idul Adha.

Dengan memahami tata cara salat Idul Adha dengan benar, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih khusyuk dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Tata cara yang benar akan menjadi kunci diterimanya salat oleh Allah SWT.

Khutbah

Khutbah merupakan bagian penting dari sunah salat Idul Adha. Khutbah adalah ceramah atau pidato keagamaan yang disampaikan setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Khutbah biasanya berisi tentang nasihat, bimbingan, dan peringatan kepada umat Islam.

Khutbah dalam sunah salat Idul Adha memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1) Memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam, 2) Mengingatkan umat Islam tentang kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang Muslim, 3) Menanamkan nilai-nilai luhur dan akhlak mulia dalam diri umat Islam, 4) Mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam.

Khutbah sunah salat Idul Adha biasanya disampaikan oleh seorang khatib yang ditunjuk oleh imam atau pengurus masjid. Khatib yang baik adalah orang yang berilmu agama yang luas, memiliki kemampuan berpidato yang baik, dan dapat menyampaikan materi khutbah dengan jelas dan menarik.

Umat Islam sangat dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dengan saksama dan mengambil pelajaran dari setiap materi yang disampaikan. Dengan mendengarkan khutbah, umat Islam dapat menambah ilmu agama mereka, meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara mereka.

Takbir

Takbir merupakan salah satu bagian penting dalam sunah salat Idul Adha. Takbir adalah ucapan “Allahu Akbar” yang diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Takbir diucapkan pada beberapa waktu tertentu dalam salat Idul Adha, yaitu:

 1. Pada saat memulai salat, setelah membaca niat.
 2. Pada saat mengangkat tangan untuk rukuk.
 3. Pada saat mengangkat kepala dari sujud.
 4. Pada saat duduk di antara dua sujud.
 5. Pada saat berdiri dari duduk di antara dua sujud.
 6. Pada saat sujud yang kedua.
 7. Pada saat berdiri dari sujud yang kedua.
 8. Pada saat salam yang pertama.

Takbir dalam sunah salat Idul Adha memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1) Memuliakan Allah SWT, 2) Menyatakan kebesaran Allah SWT, 3) Memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, 4) Menandai peralihan dari satu gerakan salat ke gerakan salat lainnya.

Takbir merupakan komponen penting dalam sunah salat Idul Adha. Tanpa takbir, salat Idul Adha tidak dianggap sah. Oleh karena itu, umat Islam harus memperhatikan dan mengucapkan takbir dengan benar dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW.

Doa

Doa merupakan salah satu bagian penting dalam sunah salat Idul Adha. Doa adalah permohonan atau permintaan kepada Allah SWT yang diucapkan dengan penuh harap dan keyakinan. Doa dalam sunah salat Idul Adha memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1) Memohon ampunan dan rahmat dari Allah SWT, 2) Memohon keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat, 3) Memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT.

Doa dalam sunah salat Idul Adha biasanya diucapkan setelah selesai melaksanakan salat. Doa dapat diucapkan secara bersama-sama atau secara individu. Doa yang diucapkan secara bersama-sama biasanya dipimpin oleh imam atau khatib. Sedangkan doa yang diucapkan secara individu dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan salat.

Terdapat beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah melaksanakan sunah salat Idul Adha, di antaranya: 1) Doa yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, 2) Doa yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, 3) Doa yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud.

Dengan membaca doa setelah melaksanakan sunah salat Idul Adha, umat Islam dapat memohon ampunan dan rahmat dari Allah SWT, memohon keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat, serta memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga umat Islam hendaknya memperbanyak doa, terutama setelah melaksanakan ibadah sunah seperti sunah salat Idul Adha.

Tanya Jawab Sunnah Salat Idul Adha

Berikut adalah beberapa tanya jawab terkait sunnah salat Idul Adha yang sering ditanyakan:

Pertanyaan 1: Apakah hukum melaksanakan sunnah salat Idul Adha?

Jawaban: Hukum melaksanakan sunnah salat Idul Adha adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Pertanyaan 2: Kapan waktu pelaksanaan sunnah salat Idul Adha?

Jawaban: Waktu pelaksanaan sunnah salat Idul Adha adalah setelah terbit fajar hingga sebelum matahari tergelincir.

Pertanyaan 3: Di mana sebaiknya sunnah salat Idul Adha dilaksanakan?

Jawaban: Sunnah salat Idul Adha sebaiknya dilaksanakan di lapangan atau tanah lapang yang luas.

Pertanyaan 4: Berapa rakaat sunnah salat Idul Adha?

Jawaban: Sunnah salat Idul Adha terdiri dari dua rakaat.

Pertanyaan 5: Apa saja bacaan yang disunnahkan dalam sunnah salat Idul Adha?

Jawaban: Bacaan yang disunnahkan dalam sunnah salat Idul Adha adalah surat Al-Fatihah, surat Al-A’la pada rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua.

Pertanyaan 6: Apakah diperbolehkan melaksanakan sunnah salat Idul Adha di masjid?

Jawaban: Sunnah salat Idul Adha diperbolehkan dilaksanakan di masjid jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan atau tanah lapang.

Demikianlah beberapa tanya jawab terkait sunnah salat Idul Adha. Semoga bermanfaat bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ini dengan benar dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan melaksanakan sunnah salat Idul Adha.

Tips Melaksanakan Sunnah Salat Idul Adha

Berikut adalah beberapa tips untuk melaksanakan sunnah salat Idul Adha dengan khusyuk dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW:

1. Bersihkan Diri dan Berpakaian Rapi
Sebelum melaksanakan salat Idul Adha, disunnahkan untuk membersihkan diri dengan mandi dan berpakaian rapi dan bersih. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Allah SWT dan sesama umat Islam.

2. Datang ke Masjid atau Lapangan Tepat Waktu
Umat Islam dianjurkan untuk datang ke masjid atau lapangan tempat pelaksanaan salat Idul Adha tepat waktu. Hal ini untuk menghindari tergesa-gesa dan dapat melaksanakan salat dengan tenang dan khusyuk.

3. Berdiri Rapat dan Berbaris Lurus
Saat melaksanakan salat Idul Adha, jamaah hendaknya berdiri rapat dan berbaris lurus. Hal ini untuk mewujudkan kekompakan dan kesatuan umat Islam.

4. Ikuti Tata Cara Salat Sesuai Sunnah
Lakukan tata cara salat sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Perhatikan setiap gerakan dan bacaan dengan benar dan khusyuk.

5. Baca Doa Setelah Salat
Setelah selesai melaksanakan salat, disunnahkan untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa-doa tersebut berisi permohonan ampunan, keberkahan, dan keselamatan.

6. Saling Bermaaf-maafan
Setelah melaksanakan salat Idul Adha, disunnahkan untuk saling bermaaf-maafan dengan sesama umat Islam. Hal ini untuk membersihkan hati dari segala kesalahan dan mempererat ukhuwah Islamiyah.

7. Menikmati Hari Raya dengan Bijak
Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya yang penuh berkah. Nikmatilah hari raya dengan bijak, yaitu dengan memperbanyak ibadah, bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat, serta berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

8. Meneladani Semangat Pengorbanan Nabi Ibrahim
Perayaan Idul Adha identik dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Teladanilah semangat pengorbanan beliau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu berkorban untuk kebaikan dan kemajuan umat Islam.

Dengan melaksanakan tips-tips tersebut, umat Islam dapat melaksanakan sunnah salat Idul Adha dengan khusyuk, sesuai dengan sunah Rasulullah SAW, dan memperoleh keberkahan di hari raya yang mulia ini.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat sunnah salat Idul Adha.

Kesimpulan

Sunnah salat Idul Adha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Salat ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan melaksanakan sunnah salat Idul Adha, umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan memperoleh syafaat di hari kiamat.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang sunnah salat Idul Adha dalam artikel ini adalah:

 1. Sunnah salat Idul Adha memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sunnah muakkadah, sehingga sangat dianjurkan untuk dikerjakan.
 2. Sunnah salat Idul Adha memiliki tata cara pelaksanaan yang khusus, yang harus diperhatikan oleh umat Islam agar salat yang dikerjakan sah dan diterima oleh Allah SWT.
 3. Sunnah salat Idul Adha memiliki banyak keutamaan dan manfaat, di antaranya adalah dapat menghapus dosa-dosa kecil, meningkatkan derajat di sisi Allah SWT, dan memperoleh syafaat di hari kiamat.

Dengan memahami dan melaksanakan sunnah salat Idul Adha dengan benar, umat Islam dapat meraih keberkahan dan pahala yang besar di hari raya yang mulia ini. Mari kita jadikan sunnah salat Idul Adha sebagai salah satu ibadah rutin yang kita kerjakan, sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam dan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru