Niat Puasa Asyura 10 Muharram

lisa


Niat Puasa Asyura 10 Muharram


Niat Puasa Asyura 10 Muharram merupakan ikrar yang diucapkan sebelum memulai puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriyah.

Niat ini sangat penting untuk dilakukan karena puasa Asyura merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat, seperti menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, dihindarkan dari musibah, dan menjadi sebab masuk surga. Secara historis, puasa Asyura sudah dilakukan sejak zaman Nabi Musa AS.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai niat puasa Asyura 10 Muharram, termasuk tata cara, bacaan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpuasa Asyura.

Niat Puasa Asyura 10 Muharram

Aspek-aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram perlu diperhatikan untuk menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Berikut adalah 9 aspek penting tersebut:

 • Waktu niat
 • Keikhlasan
 • Kesadaran
 • Tata cara niat
 • Bacaan niat
 • Syarat puasa
 • Rukun puasa
 • Keutamaan puasa
 • Hal-hal yang membatalkan puasa

Aspek-aspek ini saling berkaitan dan membentuk keseluruhan ibadah puasa Asyura. Misalnya, waktu niat yang tepat adalah pada malam hari sebelum memasuki waktu imsak atau setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Keikhlasan dan kesadaran juga sangat penting, karena puasa Asyura merupakan ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tata cara dan bacaan niat harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman tentang syarat, rukun, dan keutamaan puasa Asyura akan memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, kita dapat menjaga kesempurnaan ibadah kita.

Waktu Niat

Waktu niat puasa Asyura 10 Muharram merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Meniatkan puasa pada waktu yang tepat akan menjadikan puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT.

 • Sebelum Waktu Sahur

  Niat puasa Asyura bisa dilakukan sebelum waktu sahur. Ini adalah waktu yang paling dianjurkan karena mendekatkan diri dengan waktu imsak, yaitu waktu dimulainya puasa.

 • Setelah Waktu Sahur

  Jika belum sempat niat puasa sebelum sahur, masih diperbolehkan untuk niat setelahnya. Namun, harus dilakukan sebelum terbit fajar atau waktu Subuh.

 • Setelah Terbit Fajar

  Jika terlupa niat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Segera qadha puasa tersebut di lain hari.

 • Kapan Waktu Terbaik?

  Waktu terbaik untuk niat puasa Asyura adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu setelah salat tahajud atau setelah bangun tidur untuk mempersiapkan sahur.

Dengan memahami waktu niat puasa Asyura 10 Muharram, kita dapat memastikan bahwa puasa kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat pahala yang berlimpah.

Keikhlasan

Keikhlasan merupakan aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram. Puasa yang dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah SWT, akan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Keikhlasan menjadi syarat diterimanya amal ibadah, termasuk puasa Asyura. Tanpa keikhlasan, puasa yang kita lakukan hanya akan menjadi rutinitas belaka, tanpa makna dan pahala yang berarti. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan hati dari segala niat yang tidak baik, seperti riya’ (pamer) atau mengharapkan pujian manusia.

Contoh nyata dari keikhlasan dalam niat puasa Asyura adalah ketika seseorang berpuasa meskipun dalam keadaan lapar atau lemas. Ia tetap menahan diri dari makan dan minum karena semata-mata ingin menjalankan perintah Allah SWT. Keikhlasan ini akan membuat puasanya menjadi lebih bernilai dan berpahala.

Memahami hubungan antara keikhlasan dan niat puasa Asyura 10 Muharram sangat penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan berpuasa dengan ikhlas, kita akan memperoleh pahala yang lebih besar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kesadaran

Kesadaran merupakan aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram yang berkaitan erat dengan keikhlasan. Puasa yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan membuat niat kita semakin kuat dan bernilai di sisi Allah SWT.

 • Menyadari Makna Puasa

  Kesadaran pertama adalah menyadari makna dan tujuan puasa Asyura. Dengan memahami bahwa puasa Asyura merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita akan termotivasi untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya.

 • Menyadari Tanggung Jawab

  Kesadaran berikutnya adalah menyadari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah SWT. Puasa Asyura merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib kita tunaikan, sehingga kita harus menjalankannya dengan kesadaran penuh dan penuh tanggung jawab.

 • Menyadari Kekuatan Niat

  Kesadaran ketiga adalah menyadari kekuatan niat dalam ibadah puasa. Niat yang kuat dan tulus akan membuat puasa kita semakin bermakna dan berpahala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga niat kita tetap ikhlas dan bersih dari segala bentuk riya’ atau pamer.

 • Menyadari Anugerah Allah SWT

  Kesadaran terakhir adalah menyadari anugerah Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah puasa Asyura. Dengan kesadaran ini, kita akan senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menjalankan ibadah, meskipun terkadang kita merasa lapar atau lemas.

Dengan memahami dan mengamalkan kesadaran dalam niat puasa Asyura 10 Muharram, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT dan mendapat pahala yang berlimpah. Kesadaran ini akan menjadi pondasi kuat bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa secara ikhlas dan penuh makna.

Tata cara niat

Tata cara niat merupakan aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram. Dengan mengikuti tata cara yang benar, niat kita akan lebih kuat dan insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT.

 • Lafal niat

  Lafal niat puasa Asyura 10 Muharram adalah sebagai berikut: “Nawaitu shauma ghadin ‘an adai sunnati ‘Asyura lillahi ta’ala.” Artinya: “Aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah ta’ala.”

 • Waktu niat

  Waktu terbaik untuk berniat puasa Asyura adalah pada malam hari sebelum memasuki waktu imsak atau setelah salat subuh sebelum terbit matahari.

 • Tempat niat

  Niat puasa Asyura dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, masjid, atau tempat lainnya.

 • Syarat niat

  Syarat sah niat puasa Asyura adalah sebagai berikut: beragama Islam, baligh, berakal, dan suci dari hadas besar.

Dengan memahami dan mengamalkan tata cara niat puasa Asyura 10 Muharram dengan benar, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT dan mendapat pahala yang berlimpah. Tata cara niat yang benar akan menjadi pondasi kuat bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa secara ikhlas dan penuh makna.

Bacaan Niat

Bacaan niat merupakan aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram. Hal ini dikarenakan bacaan niat menjadi penanda dimulainya ibadah puasa. Tanpa membaca niat, puasa yang kita lakukan tidak akan sah dan tidak mendapat pahala dari Allah SWT.

Membaca niat puasa Asyura 10 Muharram sangat mudah. Berikut adalah lafal niatnya: “Nawaitu shauma ghadin ‘an adai sunnati ‘Asyura lillahi ta’ala.” Artinya: “Aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah ta’ala.” Niat ini dibaca setelah salat Magrib pada malam hari sebelum memasuki tanggal 10 Muharram atau setelah salat Subuh sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Muharram.

Dengan membaca niat puasa Asyura 10 Muharram, kita telah menyatakan secara lisan dan mental bahwa kita berniat untuk menjalankan ibadah puasa Asyura. Niat ini menjadi syarat diterimanya puasa kita oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sangat penting untuk membaca niat dengan benar dan tepat waktu.

Syarat Puasa

Syarat puasa merupakan aspek penting yang harus dipenuhi agar puasa yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah SWT. Niat puasa Asyura 10 Muharram juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar niat tersebut menjadi sah dan puasa kita menjadi bernilai ibadah.

Salah satu syarat penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram adalah beragama Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Selain itu, syarat lainnya adalah baligh, berakal, dan suci dari hadas besar. Artinya, puasa Asyura hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan dalam keadaan suci dari najis hadas besar, seperti hadas haid dan nifas.

Memenuhi syarat-syarat puasa Asyura 10 Muharram sangat penting karena akan mempengaruhi keabsahan puasa kita. Oleh karena itu, sebelum berniat puasa Asyura, pastikan kita sudah memenuhi semua syarat tersebut. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, Insya Allah puasa Asyura kita akan diterima oleh Allah SWT dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

Rukun puasa

Rukun puasa merupakan bagian penting dari niat puasa Asyura 10 Muharram. Rukun puasa adalah hal-hal yang wajib dilakukan agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah SWT. Jika salah satu rukun puasa tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak sah.

 • Niat

  Niat adalah syarat pertama dan utama dalam puasa. Niat dilakukan pada malam hari sebelum puasa, atau pada pagi hari sebelum terbit fajar.

 • Menahan diri dari makan dan minum

  Selama puasa, kita wajib menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

 • Menahan diri dari berhubungan suami istri

  Selama puasa, kita wajib menahan diri dari berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

 • Menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa

  Selain ketiga rukun di atas, kita juga wajib menahan diri dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, seperti merokok, muntah dengan sengaja, dan lain-lain.

Dengan memahami dan mengamalkan rukun puasa Asyura 10 Muharram dengan baik, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

Keutamaan puasa

Keutamaan puasa merupakan salah satu aspek penting dalam niat puasa Asyura 10 Muharram. Dengan mengetahui keutamaan puasa, kita akan semakin termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.

 • Penghapus dosa

  Puasa Asyura diyakini dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: “Puasa di hari Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu.”

 • Dihindarkan dari musibah

  Puasa Asyura juga dipercaya dapat melindungi kita dari musibah dan malapetaka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, Allah akan menolak darinya 70 jenis musibah di tahun itu.”

 • Mendapat pahala yang besar

  Puasa Asyura memiliki pahala yang sangat besar. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: “Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka pahalanya seperti pahala puasa setahun.”

 • Sebab masuk surga

  Puasa Asyura juga dapat menjadi sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah: “Barang siapa berpuasa pada hari Asyura karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.”

Dengan memahami keutamaan puasa Asyura 10 Muharram, diharapkan kita semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan memberikan kita pahala yang berlipat ganda.

Hal-hal yang membatalkan puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam niat puasa Asyura 10 Muharram. Mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa akan membantu kita menjaga kesempurnaan ibadah puasa kita.

Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain:

 • Makan dan minum dengan sengaja, baik makanan maupun minuman yang halal maupun haram.
 • Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang dapat membatalkan puasa, seperti obat tetes mata, obat semprot hidung, atau obat kumur.
 • Berhubungan suami istri.
 • Muntah dengan sengaja.
 • Keluarnya mani dengan sengaja.

Jika salah satu dari hal-hal tersebut dilakukan, maka puasa kita menjadi batal dan kita wajib menggantinya di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Memahami hubungan antara “hal-hal yang membatalkan puasa” dan “niat puasa Asyura 10 Muharram” sangat penting untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Dengan mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita dapat menjaga niat puasa kita tetap kuat dan terhindar dari perbuatan yang dapat merusaknya. Dengan demikian, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

Tanya Jawab Seputar Niat Puasa Asyura 10 Muharram

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan terkait niat puasa Asyura 10 Muharram:

Pertanyaan 1: Apa saja syarat sah niat puasa Asyura?

Jawaban: Syarat sah niat puasa Asyura adalah beragama Islam, baligh, berakal, dan suci dari hadas besar.

Pertanyaan 2: Kapan waktu yang tepat untuk berniat puasa Asyura?

Jawaban: Waktu terbaik untuk berniat puasa Asyura adalah pada malam hari sebelum memasuki waktu imsak atau setelah salat subuh sebelum terbit matahari.

Pertanyaan 3: Apakah niat puasa Asyura harus diucapkan secara lisan?

Jawaban: Tidak, niat puasa Asyura tidak harus diucapkan secara lisan. Namun, dianjurkan untuk membacanya dalam hati agar lebih mantap.

Pertanyaan 4: Apa saja hal yang membatalkan niat puasa Asyura?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan niat puasa Asyura antara lain makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, dan keluarnya mani.

Pertanyaan 5: Apakah niat puasa Asyura dapat diganti jika batal?

Jawaban: Niat puasa Asyura dapat diganti jika batal karena hal-hal yang di luar kendali kita, seperti sakit atau lupa. Namun, jika batal karena disengaja, maka puasanya tidak sah dan harus diqadha.

Pertanyaan 6: Apa keutamaan puasa Asyura?

Jawaban: Puasa Asyura memiliki banyak keutamaan, di antaranya menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, dihindarkan dari musibah, mendapat pahala yang besar, dan menjadi sebab masuk surga.

Demikianlah tanya jawab seputar niat puasa Asyura 10 Muharram. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ibadah puasa sunnah ini.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang tata cara puasa Asyura, termasuk waktu pelaksanaannya, amalan-amalan yang dianjurkan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama berpuasa.

Tips Niat Puasa Asyura 10 Muharram

Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kita dalam meniatkan puasa Asyura 10 Muharram dengan baik dan benar:

1. Pahami Makna dan Keutamaan Puasa Asyura

Sebelum berniat puasa Asyura, penting untuk memahami makna dan keutamaannya. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita akan lebih termotivasi untuk menjalankannya dengan ikhlas dan penuh semangat.

2. Berniatlah Pada Waktu yang Tepat

Waktu terbaik untuk berniat puasa Asyura adalah pada malam hari sebelum memasuki waktu imsak atau setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Dianjurkan untuk membaca niat dengan lisan atau dalam hati.

3. Pastikan Bersih dari Hadast Besar

Salah satu syarat sah niat puasa Asyura adalah suci dari hadas besar. Oleh karena itu, pastikan kita sudah mandi junub sebelum berniat puasa.

4. Berniatlah dengan Tulus dan Ikhlas

Niat merupakan kunci diterimanya ibadah puasa Asyura. Berniatlah dengan tulus dan ikhlas karena Allah SWT, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain.

5. Hindari Hal-hal yang Membatalkan Niat

Setelah berniat puasa Asyura, hindarilah hal-hal yang dapat membatalkannya, seperti makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan muntah.

Ringkasan: Dengan memahami makna puasa Asyura, berniat pada waktu yang tepat, menjaga kesucian diri, berniat dengan ikhlas, dan menghindari hal-hal yang membatalkan niat, kita dapat menjalankan ibadah puasa Asyura dengan baik dan benar. Hal ini akan membantu kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Transisi: Setelah memahami niat puasa Asyura 10 Muharram, selanjutnya kita akan membahas tata cara pelaksanaan puasa Asyura, termasuk waktu pelaksanaannya, amalan yang dianjurkan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama berpuasa.

Kesimpulan

Puasa Asyura merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat, seperti menghapus dosa-dosa kecil setahun lalu, dihindarkan dari musibah, dan mendapat pahala yang besar. Untuk mendapatkan pahala tersebut, kita harus menjalankan puasa Asyura dengan benar, salah satunya dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Niat puasa Asyura dapat dilakukan pada malam hari sebelum memasuki waktu imsak atau setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berniat puasa Asyura adalah memastikan diri dalam keadaan suci dari hadas besar, berniat dengan lisan atau dalam hati, dan menghindari hal-hal yang dapat membatalkan niat.

Dengan memahami niat puasa Asyura 10 Muharram dengan baik, kita dapat menjalankan ibadah ini dengan benar dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Marilah kita jadikan puasa Asyura sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Cek di Google News

Artikel Terbaru