Macam Puasa Sunnah

lisa


Macam Puasa Sunnah


Jenis-jenis Puasa Sunnah adalah ibadah puasa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan oleh umat Muslim selain puasa wajib Ramadan. Contoh puasa sunnah antara lain puasa Senin-Kamis, puasa Ayyamul Bidh, dan puasa Arafah.

Melaksanakan puasa sunnah memiliki banyak manfaat, seperti mendekatkan diri kepada Allah SWT, melatih kesabaran, dan mengendalikan hawa nafsu. Dalam sejarah Islam, puasa sunnah telah menjadi bagian penting dari tradisi ibadah umat Muslim dan terus dipraktikkan hingga saat ini.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai jenis puasa sunnah, keutamaannya, dan tuntunan pelaksanaannya.

Macam Puasa Sunnah

Puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait macam puasa sunnah:

 • Jenis
 • Keutamaan
 • Tata Cara
 • Waktu Pelaksanaan
 • Hukum
 • Syarat
 • Sunnah yang Ditetapkan
 • Niat
 • Hikmah

Memahami aspek-aspek tersebut sangat penting untuk menjalankan ibadah puasa sunnah dengan baik dan benar. Jenis-jenis puasa sunnah sangat beragam, mulai dari puasa Senin-Kamis, puasa Ayyamul Bidh, hingga puasa Arafah. Masing-masing puasa memiliki keutamaan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda. Hukum puasa sunnah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Jenis

Jenis merupakan aspek penting dari macam puasa sunnah karena menentukan jenis ibadah puasa yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa jenis puasa sunnah yang umum dilakukan:

 • Puasa Senin-Kamis

  Puasa sunnah yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis.

 • Puasa Ayyamul Bidh

  Puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah.

 • Puasa Arafah

  Puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.

 • Puasa Syawal

  Puasa sunnah yang dilaksanakan selama enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Selain jenis-jenis puasa sunnah yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak jenis puasa sunnah lainnya yang dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Jenis puasa sunnah yang dipilih akan mempengaruhi keutamaan dan tata cara pelaksanaannya.

Keutamaan

Keutamaan puasa sunnah merupakan salah satu aspek penting yang perlu diketahui oleh umat Islam. Keutamaan tersebut menjadi motivasi dan semangat dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah. Berikut adalah beberapa keutamaan puasa sunnah:

 • Penghapus Dosa

  Puasa sunnah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat oleh seseorang.

 • Pintu Surga

  Puasa sunnah merupakan salah satu pintu surga yang akan dibuka bagi orang-orang yang melaksanakannya.

 • Pahala Berlipat Ganda

  Pahala puasa sunnah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT, meskipun pahalanya tidak sebesar puasa wajib.

 • Dekat dengan Allah SWT

  Puasa sunnah dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah SWT, karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai oleh-Nya.

Keutamaan puasa sunnah tidak hanya terbatas pada empat hal tersebut. Masih banyak keutamaan lainnya yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah.

Tata Cara

Tata cara merupakan aspek penting dalam pelaksanaan macam puasa sunnah. Setiap jenis puasa sunnah memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Tata cara tersebut harus diikuti dengan baik dan benar agar puasa sunnah yang dikerjakan dapat diterima oleh Allah SWT.

Secara umum, tata cara puasa sunnah meliputi:

 1. Niat puasa sunnah pada malam hari atau sebelum terbit fajar.
 2. Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
 3. Membaca doa berbuka puasa sunnah setelah terbenam matahari.

Selain tata cara umum tersebut, terdapat juga tata cara khusus untuk masing-masing jenis puasa sunnah. Misalnya, puasa Ayyamul Bidh dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Sedangkan puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merupakan aspek penting dalam macam puasa sunnah karena menentukan kapan ibadah puasa tersebut harus dilaksanakan. Setiap jenis puasa sunnah memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Waktu pelaksanaan tersebut harus diperhatikan dengan baik agar puasa sunnah yang dikerjakan dapat diterima oleh Allah SWT.

Secara umum, waktu pelaksanaan puasa sunnah adalah pada siang hari, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, terdapat beberapa jenis puasa sunnah yang memiliki waktu pelaksanaan khusus. Misalnya, puasa Ayyamul Bidh dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Sedangkan puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Waktu pelaksanaan puasa sunnah sangatlah penting karena merupakan salah satu syarat sahnya puasa. Jika seseorang melaksanakan puasa sunnah di luar waktu yang telah ditentukan, maka puasanya tidak dianggap sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui waktu pelaksanaan masing-masing jenis puasa sunnah agar dapat melaksanakannya dengan benar.

Hukum

Hukum puasa sunnah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Hukum ini didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya:

 1. Hadis dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram.” (HR. Muslim)
 2. Hadis dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa berpuasa pada hari Arafah, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah SWT.” (HR. Tirmidzi)

Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa puasa sunnah sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena memiliki banyak keutamaan dan pahala yang besar. Hukum sunnah muakkad menunjukkan bahwa puasa sunnah bukanlah suatu kewajiban, namun sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam yang mampu.

Syarat

Syarat puasa sunnah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar puasa sunnah yang dikerjakan menjadi sah. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

 • Islam
 • Baligh
 • Berakal
 • Mampu
 • Niat

Syarat-syarat tersebut sangat penting untuk dipenuhi karena merupakan dasar sahnya puasa sunnah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka puasa sunnah yang dikerjakan tidak dianggap sah. Misalnya, jika seseorang tidak berniat puasa sunnah pada malam hari atau sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak dianggap sah.

Pemahaman tentang syarat puasa sunnah sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dengan memahami syarat-syarat tersebut, umat Islam dapat memastikan bahwa puasa sunnah yang dikerjakannya sah dan diterima oleh Allah SWT.

Sunnah yang Ditetapkan

Dalam melaksanakan macam puasa sunnah, terdapat beberapa sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah ini sangat dianjurkan untuk diikuti agar puasa sunnah yang dikerjakan menjadi lebih sempurna dan bernilai ibadah yang lebih baik.

 • Niat Puasa Sunnah

  Niat puasa sunnah harus dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Niat ini diucapkan dalam hati dengan tujuan untuk melaksanakan puasa sunnah tertentu, misalnya puasa Senin-Kamis atau puasa Ayyamul Bidh.

 • Sahur

  Sahur merupakan makan sahur yang dilakukan sebelum terbit fajar. Sahur sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa sunnah, karena dapat memberikan tenaga dan stamina selama berpuasa.

 • Berbuka Puasa

  Berbuka puasa sunnah dilakukan setelah terbenam matahari. Berbuka puasa dapat dilakukan dengan memakan makanan atau minuman yang halal dan baik.

 • Doa Berbuka Puasa

  Doa berbuka puasa sunnah dibaca setelah berbuka puasa. Doa ini berisi ucapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat berpuasa yang telah dijalani.

Dengan mengikuti sunnah-sunnah yang ditetapkan tersebut, diharapkan puasa sunnah yang dikerjakan menjadi lebih bernilai ibadah dan berkah. Selain itu, mengikuti sunnah juga merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW.

Niat

Niat merupakan salah satu aspek penting dalam macam puasa sunnah karena menjadi dasar keabsahan puasa yang dikerjakan. Niat puasa sunnah harus diucapkan dalam hati pada malam hari atau sebelum terbit fajar, dan harus diniatkan untuk melaksanakan puasa sunnah tertentu, misalnya puasa Senin-Kamis atau puasa Ayyamul Bidh.

 • Lafaz Niat Puasa Sunnah

  Lafaz niat puasa sunnah dapat diucapkan dengan kalimat berikut: “Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i sunnati fardhi syahri sya’ban/ramaaana/syawwaali/dzulhijjati/muharromi/dll. lillahi ta’ala.” (Saya niat puasa sunnah besok karena Allah Ta’ala).

 • Waktu Niat

  Waktu niat puasa sunnah adalah pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Jika niat dilakukan setelah terbit fajar, maka puasa sunnah tidak dianggap sah.

 • Jenis Puasa Sunnah

  Niat puasa sunnah harus diniatkan untuk melaksanakan puasa sunnah tertentu. Misalnya, jika ingin melaksanakan puasa Senin-Kamis, maka niatnya harus diniatkan untuk puasa Senin-Kamis.

 • Ikhlas

  Niat puasa sunnah harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah Ta’ala. Jika niat puasa sunnah diniatkan untuk tujuan lain, seperti riya’ atau sum’ah, maka puasa sunnah tidak dianggap sah.

Dengan memahami aspek-aspek niat puasa sunnah tersebut, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan puasa sunnah dengan benar dan diterima oleh Allah SWT.

Hikmah

Hikmah merupakan salah satu aspek penting dalam macam puasa sunnah. Hikmah puasa sunnah adalah berbagai macam manfaat dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, baik bagi individu maupun masyarakat.

 • Pelatihan Kesabaran

  Puasa sunnah melatih kesabaran dan menahan diri dari hawa nafsu. Dengan berpuasa, seseorang belajar untuk mengendalikan keinginan dan menahan godaan.

 • Pembersihan Diri

  Puasa sunnah dapat membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Saat berpuasa, seseorang akan lebih fokus pada ibadah dan menjauhi perbuatan yang tidak baik.

 • Menambah Ketakwaan

  Puasa sunnah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan menjalankan puasa sunnah, seseorang menunjukkan ketaatan dan penghambaannya kepada Allah SWT.

 • Menjalin Ukhuwah Islamiyah

  Puasa sunnah dapat mempererat tali persaudaraan antar umat Islam. Saat berpuasa bersama, umat Islam akan saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan ibadah.

Hikmah puasa sunnah sangat banyak dan bermanfaat. Dengan memahami hikmah tersebut, diharapkan umat Islam dapat semakin semangat dalam menjalankan puasa sunnah dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Tanya Jawab tentang Macam Puasa Sunnah

Tanya jawab berikut akan membahas berbagai pertanyaan umum dan kesalahpahaman tentang macam puasa sunnah. Jawaban yang diberikan didasarkan pada sumber-sumber Islam yang terpercaya.

Pertanyaan 1: Apa saja jenis-jenis puasa sunnah?

Jawaban: Jenis puasa sunnah sangat beragam, di antaranya puasa Senin-Kamis, puasa Ayyamul Bidh, puasa Arafah, puasa Syawal, dan lain-lain.

Pertanyaan 2: Apa keutamaan puasa sunnah?

Jawaban: Keutamaan puasa sunnah antara lain menghapus dosa-dosa kecil, menjadi pintu surga, pahala berlipat ganda, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pertanyaan 3: Bagaimana tata cara puasa sunnah?

Jawaban: Secara umum, tata cara puasa sunnah meliputi niat puasa sunnah pada malam hari atau sebelum terbit fajar, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan membaca doa berbuka puasa sunnah setelah terbenam matahari.

Pertanyaan 4: Apa waktu pelaksanaan puasa sunnah?

Jawaban: Waktu pelaksanaan puasa sunnah umumnya adalah pada siang hari, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, terdapat beberapa jenis puasa sunnah yang memiliki waktu pelaksanaan khusus, seperti puasa Ayyamul Bidh dan puasa Arafah.

Pertanyaan 5: Apa hukum puasa sunnah?

Jawaban: Hukum puasa sunnah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam.

Pertanyaan 6: Apa saja syarat puasa sunnah?

Jawaban: Syarat puasa sunnah meliputi Islam, baligh, berakal, mampu, dan niat.

Dengan memahami tanya jawab ini, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan puasa sunnah dengan benar dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut ke aspek hikmah dari macam puasa sunnah.

Tips Melaksanakan Macam Puasa Sunnah

Tips-tips berikut akan membantu Anda dalam melaksanakan macam puasa sunnah dengan benar dan mendapatkan manfaatnya secara maksimal.

Tip 1: Ketahui Jenis Puasa Sunnah
Pelajari berbagai jenis puasa sunnah dan keutamaannya masing-masing.

Tip 2: Niat yang Kuat
Niatkan puasa sunnah dengan ikhlas karena Allah SWT dan diniatkan untuk jenis puasa sunnah tertentu.

Tip 3: Persiapan Fisik dan Mental
Jaga kesehatan fisik dan mental sebelum dan selama berpuasa sunnah.

Tip 4: Hindari Godaan
Jauhi godaan yang dapat membatalkan puasa sunnah, seperti makanan, minuman, dan perbuatan yang diharamkan.

Tip 5: Perbanyak Amalan Ibadah
Gunakan waktu puasa sunnah untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

Tip 6: Berbuka dengan Takjil Sehat
Saat berbuka puasa sunnah, konsumsilah makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

Tip 7: Bersyukur dan Berdoa
Bersyukurlah atas nikmat berpuasa sunnah dan berdoalah agar puasa diterima oleh Allah SWT.

Tip 8: Jaga Kontinuitas
Usahakan untuk melaksanakan puasa sunnah secara rutin dan berkesinambungan.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, diharapkan Anda dapat melaksanakan macam puasa sunnah dengan baik dan memperoleh manfaat serta keberkahan dari Allah SWT. Pembahasan selanjutnya akan berfokus pada hikmah dari macam puasa sunnah, yaitu berbagai pelajaran dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

Kesimpulan

Macam puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa sunnah memiliki banyak jenis, keutamaan, tata cara, dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Hikmah dari puasa sunnah juga sangat banyak, di antaranya melatih kesabaran, membersihkan diri, meningkatkan ketakwaan, dan menjalin ukhuwah Islamiyah.

Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Dengan melaksanakan puasa sunnah, kita dapat memperoleh banyak manfaat dan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga semangat dan motivasi dalam melaksanakan macam puasa sunnah.Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru