3 Doa Setelah Sholat yang Penting Dihafalkan

lisa


3 Doa Setelah Sholat yang Penting Dihafalkan

Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki banyak keutamaan, salah satunya sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah selesai melaksanakan sholat, dianjurkan untuk memanjatkan doa sebagai bentuk syukur dan penyempurnaan ibadah yang telah dilakukan.

Doa setelah sholat memiliki keutamaan yang besar sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Misalnya, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa setelah sholat karena pada saat itu doa-doa yang dipanjatkan lebih mudah dikabulkan.

Berikut ini adalah 3 doa setelah sholat yang penting untuk dihafalkan dan diamalkan:

3 doa setelah sholat

Berikut adalah 10 poin penting tentang 3 doa setelah sholat yang perlu diketahui:

 • Dianjurkan memperbanyak doa
 • Doa mudah dikabulkan
 • Membaca doa iftitah
 • Membaca doa qunut
 • Membaca doa sapu jagat
 • Dipanjatkan dengan khusyuk
 • Dihafalkan dengan baik diamalkan
 • Membawa keberkahan
 • Menjadi penyempurna ibadah
 • Menjadi bentuk syukur

Dengan memahami dan mengamalkan 10 poin penting ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sholat dan doa setelah sholat yang dipanjatkan, sehingga semakin bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dianjurkan memperbanyak doa

Setelah selesai melaksanakan sholat, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam beberapa hadits, di antaranya:

“Perbanyaklah doa setelah sholat, karena pada saat itu doa-doa lebih mudah dikabulkan.” (HR. Tirmidzi)

Selain itu, memperbanyak doa juga merupakan bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan memanjatkan doa, seorang hamba menunjukkan kerendahan hatinya dan mengakui kebesaran Tuhannya.

Adapun doa-doa yang dianjurkan dibaca setelah sholat sangat banyak dan beragam. Di antara doa-doa tersebut, terdapat 3 doa yang sangat penting untuk dihafalkan dan diamalkan, yaitu doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat.

Ketiga doa tersebut memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Doa iftitah dibaca pada awal sholat, berisi pujian dan permohonan kepada Allah SWT. Doa qunut dibaca pada saat sholat subuh atau pada saat terjadi bencana, berisi permohonan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Sedangkan doa sapu jagat merupakan doa yang sangat komprehensif, berisi permohonan segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan.

Doa mudah dikabulkan

Salah satu keutamaan memanjatkan doa setelah sholat adalah doa-doa tersebut lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya:

“Doa yang paling didengar adalah doa setelah sholat fardhu.” (HR. Tirmidzi)

Selain itu, waktu setelah sholat juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Mustajab artinya waktu yang tepat untuk berdoa dan besar kemungkinan doa akan dikabulkan. Waktu mustajab lainnya adalah pada sepertiga malam terakhir, saat turunnya hujan, dan saat berpuasa.

Namun perlu diingat bahwa dikabulkannya doa tidak hanya bergantung pada waktu, tetapi juga pada beberapa faktor lainnya, seperti keikhlasan, kesungguhan, dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.

Adapun 3 doa setelah sholat yang penting untuk dihafalkan dan diamalkan, yaitu doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat, memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Doa iftitah dibaca pada awal sholat, berisi pujian dan permohonan kepada Allah SWT. Doa qunut dibaca pada saat sholat subuh atau pada saat terjadi bencana, berisi permohonan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Sedangkan doa sapu jagat merupakan doa yang sangat komprehensif, berisi permohonan segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan.

Membaca doa iftitah

Doa iftitah adalah doa yang dibaca pada awal sholat, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Doa ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, di antaranya:

 • Sebagai bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah SWT

  Doa iftitah berisi pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah SWT atas segala kebesaran dan keagungan-Nya.

 • Sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampunan

  Dalam doa iftitah, terdapat kalimat-kalimat yang berisi pengakuan dosa dan permohonan ampunan kepada Allah SWT.

 • Sebagai bentuk permohonan perlindungan dan pertolongan

  Doa iftitah juga berisi permohonan perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT dari segala keburukan dan gangguan.

 • Sebagai bentuk pembuka percakapan dengan Allah SWT

  Doa iftitah merupakan pembuka percakapan seorang hamba dengan Allah SWT dalam sholat. Dengan membaca doa iftitah, seorang hamba memulai sholatnya dengan cara yang baik dan benar.

Terdapat beberapa redaksi doa iftitah yang bisa dibaca, namun pada dasarnya semua redaksi tersebut memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk memuji dan mengagungkan Allah SWT, mengakui dosa dan memohon ampunan, serta memohon perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca doa iftitah pada setiap sholat yang dikerjakan.

Membaca doa qunut

Doa qunut adalah doa yang dibaca pada saat sholat subuh atau pada saat terjadi bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Doa ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, di antaranya:

Sebagai bentuk pengaduan dan permohonan pertolongan kepada Allah SWT dalam menghadapi kesulitan atau bencana.

Sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampunan kepada Allah SWT.

Sebagai bentuk permohonan perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT dari segala keburukan dan gangguan.

Sebagai bentuk doa untuk keselamatan dan kesejahteraan umat Islam.

Terdapat beberapa redaksi doa qunut yang bisa dibaca, namun pada dasarnya semua redaksi tersebut memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk mengadu dan memohon pertolongan kepada Allah SWT, mengakui dosa dan memohon ampunan, serta memohon perlindungan dan pertolongan dari-Nya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca doa qunut pada saat sholat subuh atau pada saat terjadi bencana.

Membaca doa sapu jagat

Doa sapu jagat adalah doa yang sangat komprehensif, berisi permohonan segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan. Doa ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, di antaranya:

 • Sebagai bentuk permohonan segala kebaikan

  Dalam doa sapu jagat, terdapat banyak kalimat yang berisi permohonan segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.

 • Sebagai bentuk perlindungan dari segala keburukan

  Selain permohonan kebaikan, doa sapu jagat juga berisi permohonan perlindungan dari segala keburukan, seperti penyakit, bencana, dan gangguan setan.

 • Sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampunan

  Dalam doa sapu jagat, juga terdapat kalimat-kalimat yang berisi pengakuan dosa dan permohonan ampunan kepada Allah SWT.

 • Sebagai bentuk doa untuk keselamatan dan kesejahteraan umat Islam

  Selain permohonan untuk diri sendiri, doa sapu jagat juga berisi doa untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh umat Islam.

Terdapat beberapa redaksi doa sapu jagat yang bisa dibaca, namun pada dasarnya semua redaksi tersebut memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk memohon segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat secara rutin, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu lainnya.

Dipanjatkan dengan khusyuk

Doa setelah sholat hendaknya dipanjatkan dengan khusyuk. Khusyuk artinya hadirnya hati dan pikiran dalam memanjatkan doa. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memanjatkan doa dengan khusyuk:

Menyadari keagungan Allah SWT
Ketika memanjatkan doa, hendaknya kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Agung. Kesadaran ini akan membuat kita merasa rendah hati dan tawadhu dalam memanjatkan doa.

Memahami makna doa yang dipanjatkan
Sebelum memanjatkan doa, hendaknya kita memahami terlebih dahulu makna doa yang akan kita panjatkan. Hal ini akan membantu kita untuk lebih menghayati doa yang kita panjatkan.

Memusatkan perhatian pada doa
Ketika memanjatkan doa, hendaknya kita memusatkan perhatian pada doa tersebut. Hindari pikiran-pikiran yang tidak penting atau hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan doa.

Dengan memanjatkan doa dengan khusyuk, Insya Allah doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Selain itu, kekhusyukan dalam berdoa juga akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati kita.

Dihafalkan dengan baik

3 doa setelah sholat, yaitu doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat, sebaiknya dihafalkan dengan baik agar dapat diamalkan secara rutin. Berikut ini adalah beberapa manfaat menghafal doa setelah sholat:

 • Lebih mudah diamalkan

  Dengan menghafal doa setelah sholat, kita akan lebih mudah untuk mengamalkannya secara rutin, baik setelah sholat fardhu maupun sholat sunnah.

 • Lebih khusyuk dalam berdoa

  Ketika kita telah hafal doa setelah sholat, kita dapat memanjatkan doa dengan lebih khusyuk dan tidak terganggu dengan membaca teks doa.

 • Lebih bermakna dalam berdoa

  Dengan memahami makna doa yang telah kita hafal, kita dapat memanjatkan doa dengan lebih bermakna dan menghayati setiap kalimat yang kita ucapkan.

 • Lebih mudah menghafal doa lainnya

  Dengan menghafal doa setelah sholat, kita akan lebih mudah untuk menghafal doa-doa lainnya, seperti doa harian, doa sebelum makan, dan doa sebelum tidur.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menghafalkan 3 doa setelah sholat, yaitu doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat. Dengan menghafal doa-doa tersebut, kita dapat lebih mudah untuk mengamalkannya secara rutin dan memperoleh manfaatnya.

Membawa keber vrstahan

SSM doa setelah sholat mempunyai beberapa keutamaan dan manfaat, salah satunya adalah membawa keber vrstahan bagi orang yang mengamalkannya. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana doa setelah sholat dapat membawa keber vrstahan:
1. **Mendapat ridha Allah SWT**
Ketika kita memanjatkan doa setelah sholat, kita sebenarnya sedang berkomunikasi dan mengadu kepada Allah SWT. Dengan memanjatkan doa, kita menunjukkan bahwa kita bergantung kepada-Nya dan mengharapkan pertolongan-Nya. Ketika Allah SWT ridha dengan kita, maka segala urusan kita akan dipermudah dan kita akan senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
2. **Membuka pintu rezeki**
Dalam doa setelah sholat, kita seringkali memanjatkan doa untuk meminta rezeki yang halal dan berkah. Dengan memanjatkan doa tersebut secara rutin, kita menunjukkan bahwa kita berusaha dan berikhtiar untuk mencari rezeki, namun kita juga bertawakal kepada Allah SWT. Ketika kita bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka.
3. **Menghindarkan dari musibah**
Dalam doa setelah sholat, kita juga seringkali memanjatkan doa untuk memohon perlindungan dari segala musibah. Dengan memanjatkan doa tersebut secara rutin, kita menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan dari Allah SWT. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melindungi kita dari segala musibah, baik musibah yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
4. **Menentramkan hati**
Memanjatkan doa setelah sholat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Ketika kita memanjatkan doa, kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah SWT. Dengan mencurahkan isi hati kepada Allah SWT, kita merasa lega dan beban pikiran kita menjadi berkurang.
Dengan demikian, doa setelah sholat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, salah satunya adalah membawa keber vrstahan bagi orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa setelah sholat, agar kita senantiasa mendapat ridha, perlindungan, dan pertolongan dari Allah SWT.

Menjadi penyempurna ibadah

Selain membawa keberkahan, doa setelah sholat juga berfungsi sebagai penyempurna ibadah sholat itu sendiri. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana doa setelah sholat dapat menjadi penyempurna ibadah:

 • Menyempurnakan rukun sholat

  Dalam sholat, terdapat beberapa rukun yang wajib dilakukan, salah satunya adalah membaca doa setelah sholat. Doa setelah sholat merupakan rukun yang tidak dapat diabaikan, karena doa tersebut merupakan bagian dari sholat itu sendiri.

 • Menambah kekhusyukan sholat

  Ketika kita memanjatkan doa setelah sholat dengan khusyuk, maka kekhusyukan kita dalam sholat juga akan bertambah. Kita akan lebih merasa dekat dengan Allah SWT dan lebih menghayati setiap gerakan dan bacaan dalam sholat.

 • Menghilangkan waswas

  Setelah sholat, terkadang kita merasa waswas atau ragu apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Dengan memanjatkan doa setelah sholat, kita dapat menghilangkan rasa waswas tersebut dan merasa lebih tenang.

 • Mendoakan sesama

  Dalam doa setelah sholat, kita tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan sesama muslim. Dengan mendoakan sesama, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap saudara-saudara kita dan berharap yang terbaik untuk mereka.

Dengan demikian, doa setelah sholat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, salah satunya adalah menjadi penyempurna ibadah sholat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa setelah sholat, agar ibadah sholat kita menjadi lebih sempurna dan lebih bermakna.

Menjadi bentuk syukur

Selain membawa keberkahan dan menjadi penyempurna ibadah, doa setelah sholat juga merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana doa setelah sholat dapat menjadi bentuk syukur:

 • Mengucapkan terima kasih atas nikmat Allah SWT

  Dalam doa setelah sholat, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan, keselamatan, rezeki, dan segala hal baik yang telah kita terima dari Allah SWT.

 • Mengakui kebesaran Allah SWT

  Dengan memanjatkan doa setelah sholat, kita juga mengakui kebesaran dan keagungan Allah SWT. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita capai adalah berkat pertolongan dan karunia dari Allah SWT.

 • Memohon ampunan atas dosa

  Dalam doa setelah sholat, kita juga memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan memohon ampunan, kita menunjukkan bahwa kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita, dan kita berharap Allah SWT mengampuni kesalahan kita.

 • Berharap berkah dan pertolongan Allah SWT

  Dalam doa setelah sholat, kita juga memanjatkan doa untuk memohon berkah dan pertolongan dari Allah SWT. Kita berharap Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan memberikan yang terbaik untuk kita.

Dengan demikian, doa setelah sholat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, salah satunya adalah menjadi bentuk syukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa setelah sholat, agar kita dapat bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, mengakui kebesaran-Nya, memohon ampunan atas dosa kita, dan berharap berkah dan pertolongan dari-Nya.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai 3 doa setelah sholat:

Question 1: Apa saja 3 doa setelah sholat yang dimaksud?
Answer 1: 3 doa setelah sholat yang dimaksud adalah doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat.

Question 2: Kapan waktu membaca doa iftitah?
Answer 2: Doa iftitah dibaca pada awal sholat, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah.

Question 3: Dalam keadaan apa doa qunut dibaca?
Answer 3: Doa qunut dibaca pada saat sholat subuh atau pada saat terjadi bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya.

Question 4: Apa keutamaan membaca doa sapu jagat?
Answer 4: Doa sapu jagat memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah sebagai bentuk permohonan segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan.

Question 5: Apakah doa setelah sholat harus dibaca dalam bahasa Arab?
Answer 5: Tidak harus, doa setelah sholat boleh dibaca dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang penting memahami maknanya.

Question 6: Apakah boleh membaca doa setelah sholat selain 3 doa yang disebutkan?
Answer 6: Boleh, selain 3 doa yang disebutkan, kita juga boleh membaca doa-doa lainnya setelah sholat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita.

Demikian beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai 3 doa setelah sholat. Semoga bermanfaat.

Selain memahami pentingnya dan keutamaan membaca 3 doa setelah sholat, berikut ini adalah beberapa tips agar doa-doa tersebut dapat dipanjatkan dengan baik dan khusyuk:

Tips

Agar doa setelah sholat dapat dipanjatkan dengan baik dan khusyuk, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

1. Memahami makna doa
Sebelum membaca doa setelah sholat, luangkan waktu untuk memahami makna dari doa tersebut. Dengan memahami makna doa, kita dapat lebih menghayati dan merasa terhubung dengan doa yang kita panjatkan.

2. Membaca doa dengan tenang dan jelas
Ketika membaca doa setelah sholat, bacalah dengan tenang dan jelas, jangan terlalu cepat atau terlalu pelan. Hal ini akan membantu kita untuk fokus dan berkonsentrasi pada doa yang kita panjatkan.

3. Memanjatkan doa dengan khusyuk
Khusyuk artinya bulat hati dan pikiran ketika berdoa. Untuk mencapai kekhusyukan, kita perlu menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak penting dan fokus pada doa yang kita panjatkan. Kita juga dapat menutup mata untuk membantu kita lebih berkonsentrasi.

4. Merasakan kehadiran Allah SWT
Ketika berdoa, usahakan untuk merasakan kehadiran Allah SWT. Bayangkan bahwa Allah SWT ada di hadapan kita dan sedang mendengarkan doa kita. Hal ini akan membantu kita untuk lebih rendah hati dan искрен dalam berdoa.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, insya Allah doa setelah sholat yang kita panjatkan akan lebih berkualitas dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Demikian penjelasan mengenai 3 doa setelah sholat beserta manfaat dan keutamaan dan cara terbaik untuk memanjatkan doa, semoga bermanfaat. Dengan mengamalkan doa-doa tersebut secara rutin dan khusyuk, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Conclusion

3 doa setelah sholat, yaitu doa iftitah, doa qunut, dan doa sapu jagat, memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Doa-doa tersebut dapat membawa keberkahan, menjadi penyempurna ibadah sholat, dan menjadi bentuk syukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu membaca doa-doa tersebut secara rutin setelah sholat.

Untuk dapat memanjatkan doa dengan baik dan khusyuk, ada beberapa tips yang dapat diterapkan, antara lain: memahami makna doa, membaca doa dengan tenang dan jelas, memanjatkan doa dengan khusyuk, dan merasakan kehadiran Allah SWT. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, insya Allah doa-doa kita akan lebih berkualitas dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Semoga kita semua dapat istiqomah dalam membaca doa-doa setelah sholat, sehingga kita dapat memperoleh manfaat dan keutamaannya. Dengan memperbanyak doa, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya. Wallahu a’lam bish-shawab.


Artikel Terkait

Bagikan:

lisa

Hai, nama aku Lisa! Udah lebih dari 5 tahun nih aku terjun di dunia tulis-menulis. Gara-gara hobi membaca dan menulis, aku jadi semakin suka buat berbagi cerita sama kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah setia baca tulisan-tulisanku selama ini. Oh iya, jangan lupa cek juga tulisan-tulisanku di Stikes Perintis, ya. Dijamin, kamu bakal suka! Makasih lagi buat dukungannya, teman-teman! Tanpa kalian, tulisanku nggak akan seistimewa ini. Keep reading and let's explore the world together! 📖❤️

Tags

Cek di Google News

Artikel Terbaru